รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Tsudakoma corp.

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

Tsudakoma corp.

บริษัท Tsudakoma ประกอบการมากว่า 100 ปี ได้มุ่งเข้าสู่ยุคใหม่ มุ่งมั่นสู่ความสมบูรณ์แห่งยุคใหม่และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

เนื้อหาของกิจการ

โรงงาน Nonoichi ได้ก่อตั้งเมื่อ พฤษภาคม 1991 ในเขตชานเมืองของเมือง Kanazawa อันเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรงงานนี้เป็นโรงงานเฉพาะด้านที่ผลิตอุปกรณ์ติดเข้ากับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องNC Rotary table อันเป็นที่น่าภาคภูมิใจในความยิ่งใหญ่นี้
ภายในโรงงานที่มีการควบคุมอุณหภูมิให้อุ่นได้ตลอดทั้ง 4 ฤดู มีการผลิตแบบบูรณาการจนกระทั่งประกอบจนครบเป็นเครื่องที่มีความละเอียดสูงมากโดยเฉพาะระบบการขบของส่วนที่เป็นเฟืองตัวหนอนอันเป็นหัวใจของเครื่อง NC Rotary table นอกจากนี้เราสร้างระบบให้เครื่อง NC รุ่นใหม่ล่าสุดสามารถทำงานได้ยืดหยุ่นขึ้นที่สามารถขับเคลื่อนได้โดยเฉพาะตอนกะกลางคืน ที่ปราศจากคนควบคุมโดยมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของผู้ใช้งาน เรามีโรงงานโรงที่ 3 ใหม่ล่าสุดที่สร้างเสร็จในปี 2011เป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของความสามารถในการประกอบให้มากยิ่งขึ้นไปอีก
เพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์ บริษัทเราจึงได้ดูแลกระบวรการผลิตที่สำคัญทั้งหมดเอง ประกอบกับงานหลอมที่แข็งแรง ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ Tsudakoma เป็นหนึ่งเดียว ภายในโรงงานได้ติดตั้งระบบ LAN เอาไว้ สร้างระบบการผลิตที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เพรียบพร้อมและประกอบผลิตภัณฑ์ด้วยความเอาใจใส่ทำให้เราสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความละเอียดสูงได้อย่างสม่ำเสมอเรื่อยมา

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Tsudakoma corp. ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของTsudakoma corp.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

นับตั้งแต่บริษัท Tsudakoma ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1909 ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ในฐานะเป็นผู้คิดค้นสิ่งใหม่ๆในวงการ ด้านสาขาเครื่องจักรผลิตเส้นใย, สาขาอุปกรณ์ติดเข้ากับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องเตรียมและผลิตเส้นใย เครื่อง NC Rotary table ที่เป็นรุ่นใหม่ไปตามแต่ละยุคสมัย ที่จะเติบโตไปพร้อมๆกับลูกค้า
และในศตวรรษที่ 21 นี้ เราได้ตกผลึกการมองคุณค่าที่หลากหลายไปพร้อมๆกับโลกที่เริ่มที่ได้ก้าวสู่ความเป็นโลกาภิวัฒน์อย่างแท้จริง
ยุคที่กำลังผลันเปลี่ยนที่กล่าวไป เทคโนโลยีในการสร้างสิ่งใหม่ๆที่จำเป็นนั้นเป็นอย่างไรกันแน่
เรา Tsudakoma คิดถึงเรื่องของพลังด้านเทคโนโลยีและการความสามารถด้านบริการที่ต้องไปด้วยกัน กล่าวคือ ในขณะที่มีการคิดค้นนวตกรรมเทคโนโยลีล้ำหน้าแล้ว ควรเสนอการบริการและผลิตภัณฑ์อย่างทันท่วงทีเพื่อเติมเต็มความเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละรายให้สุดความสามารถ และเราคำนึงถึงทรัพยากรบุคคลากรกับจิตใจที่เป็นกลางในการรับเอาการมองเห็นคุณค่าและวัฒนธรรมเข้ามาด้วย ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญในการจะเป็นบริษัทผู้นำแห่งยุคใหม่
ยกตัวอย่างเช่น การให้การดูแลทางด้านเทคนิคโดยใช้ภาษาของประเทศของลูกค้านั้นๆ การสร้างสิ่งแวดล้อมการทำงานและการควบคุมอุปกรณ์ที่ทำได้ทุกคน ทำเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การผลิต ความแม่นยำที่ใครๆก็ทำได้ การสร้างองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ที่ติดตามได้ง่าย และการเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม..
นอกจากที่กล่าวมา เรา Tsudakoma ยังมีทัศนคติใหม่ในการเพิ่มความสมบูรณ์อันเหมาะสมและการพัฒนาบุคคลากรเพื่อรับกับยุคสมัยใหม่โดยผ่านเทคโนโลยี

รหัสไปรษณีย์

9218529

พื้นที่/ประเทศ

Ishikawa, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

5-100chi, Awada, Nonoichi-shi,

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

30/12/1909

เงินลงทุน

12,316,540,000 JPY

จำนวนพนักงาน

501 คน - 1000 คน

ลูกค้าหลัก

เราให้การบริการลูกค้าต่างๆ ได้แก่ ผู้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆ ลูกค้าด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นความเที่ยงตรง ได้แก่ ด้านการใช้แสง การแพทย์ พลังงาน การต่อเรือและอื่นๆ

มาตรฐานที่ได้รับ

ISO 9001, ISO 14001, AS 9100

TEL

FAX

+66-2-9588927

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Tsudakoma corp. ได้

PAGE TOP