ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ PRESCALE กับรถยนต์ แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ PRESCALE กับรถยนต์

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • ฟิล์มสำหรับวัดแรงกด, PRESCALE ฟิล์มสำหรับวัดแรงกด, PRESCALE
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ฟิล์มสำหรับวัดแรงกดซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวในโลก ทำให้สามารถตรวจดูแรงกดและความต่างของแรงกดบนพื้นผิวได้อย่างง่ายดายซึ่งปกติมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้

 • FPD-8010E ระบบวิเคราะห์ความละเอียดจากจอเพื่อดูแรงกดของ Prescale FPD-8010E ระบบวิเคราะห์ความละเอียดจากจอเพื่อดูแรงกดของ Prescale
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  FPD-8010E เป็นระบบที่ทำให้สามารถวิเคราะห์แรงกดได้รอบด้านอย่างระเอียดมากขึ้นจากการใช้ตัวอย่างที่นำมาแสดงสีเพื่อดูแรงกดบน Prescale/Presheet เราสามารถดูแรงกดได้ด้วยตาและวิเคราะห์บนคอมฯได้ ทำให้ตอบโจทย์ได้อย่างไม่สิ้นสุดของการคิดค้นผลิตภัณฑ์ต่างๆ การออกแบบ การปรับปรุงเครื่องจักรการผลิต การซ่อมบำรุง เป็นต้น

ข้อมูลบริษัท

FUJIFILM (Thailand) Ltd. FUJIFILM (Thailand) Ltd.
 • แคตตาล็อก
 • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP