รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Sumitomo Chemical (Thailand), Co., Ltd.

Sumitomo Chemical (Thailand), Co., Ltd.

Sumitomo Chemical Co., Ltd

เนื้อหาของกิจการ

Sumitomo Chemical Co.,Ltd.
เนื้อหาของกิจการ
Sumitomo Chemical เป็นผู้ผลิตสารเคมีที่ครอบคลุม 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้
1. กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ เกษตรกรรม
2. กลุ่มธุรกิจวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
3. กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับIT
4. กลุ่มธุรกิจยา
5. กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของSumitomo Chemical (Thailand), Co., Ltd.

ตารางสรุปแคตตาล็อกของSumitomo Chemical (Thailand), Co., Ltd.

เค้าโครงบริษัท

Sumitomo Chemical Asia Pte. Ltd.ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2013เป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อินเดีย, แปซิฟิก) ของ Sumitomo Chemical Co.,Ltd. ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนระดับภูมิภาคสำหรับกลุ่มบริษัทภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีบทบาทในการพัฒนาธุรกิจ ยกระดับ แบรนด์ Sumitomo Chemical ให้เป็นที่รู้จัก ผ่านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ
Sumitomo Chemical Asia Pte. Ltd. Pte.Ltd. มีการพัฒนาแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ระหว่างกลุ่มธุรกิจทั้งหมดของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาธุรกิจในฐานะผู้เชี่ยวชาญในระดับภูมิภาค ทำให้สามารถเร่งการขยายธุรกิจและครอบครองโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจในระดับภูมิภาค Sumitomo Chemical Asia Pte. Ltd. มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างระบบการควบคุมดูแลจัดการภายในของกลุ่มบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและการปฏิบัติตาม ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพและให้คำปรึกษาแก่ บริษัทในกลุ่มระดับภูมิภาคในพื้นที่รวมทั้งทรัพยากรบุคคล, ความรับผิดชอบต่อสังคมCSR , กฎหมาย, การบัญชี, ไอทีและโลจิสติก นอกจากนี้ยังสร้างความสามารถใหม่ในทรัพย์สินทางปัญญา, CSR การจัดซื้อจัดจ้าง, กิจกรรม Responsible Care,บริการที่ใช้ร่วมกัน Shared Service ฯลฯ

รหัสไปรษณีย์

10110

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

Level 35 Unit 3505 Exchange Tower, 388 Sukhumvit, Klongtoey, Klongtoey

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

01/2008

เงินลงทุน

100,000,000 THB

จำนวนพนักงาน

101 คน - 500 คน

ลูกค้าหลัก

SC Johnson
Reckitt Benckiser
Fumakillar Co.,Ltd.
Godrej

TEL

FAX

+66-2663-4336

ภาษาที่รองรับ

ภาษาอังกฤษ

URL

https://sumitomo-chem-envirohealth.com/

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ Sumitomo Chemical (Thailand), Co., Ltd. ได้

PAGE TOP