รางเส้นตรงขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

รางเส้นตรงขนาดเล็ก

รางเส้นตรงขนาดเล็ก

ติดตั้งถังน้ำมันหล่อลื่นไว้ภายใน ทำให้ไม่ต้องบำรุงรักษาเป็นเวลานานได้

ในระบบรางเส้นตรงต้องมีความเที่ยงตรงสูง และความแข็งแรงสูง
รางเส้นตรงซึ่ง YSK ที่มีสมบัติเหล่านั้นอยู่แล้วนำเสนอ เป็นรางเส้นตรง
CPC ที่มีผลงานสั่งสมมาในอุตสาหกรรมเครื่องจักรการผลิต อุปกรณ์
การผลิต ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ผลิตสารกึ่งตัวนำ
รางเส้นตรงของ YSK ทำให้การรักษาสมรรถนะด้านความเที่ยงตรงสูง/
ความแข็งแรงสูง ควบคู่ไปกับราคาถูกอย่างสมเหตุผลเป็นจริงได้

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

ธุรกิจเป้าหมาย

รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง  เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม  ชิ้นส่วนเครื่องจักร

ข้อมูลบริษัท

SIAM YSK Co.,Ltd. SIAM YSK Co.,Ltd.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

ตระกูลรางเส้นตรงขนาดเล็ก MR ออกแบบให้บอลสองแถวหมุนวนเป็นวงกลม
ตัวรางใช้โครงสร้างแบบกอธิค มุมสัมผัสบอลอยู่ที่ 45 องศา ทำให้สามารถสร้างประสิทธิผลการรับโหลด
4 ทิศทางได้ นอกจากนี้ ยังใช้บอลขนาดใหญ่ และการออกแบบพื้นที่สัมผัสเค้าโครงรางที่กว้างจากการ
กำหนดระยะห่างที่มีขอบเขต ทำให้มีความสามารถในการรับโหลดที่สูงขึ้นได้ ส่งผลให้ฟังก์ชั่นให้ทอร์คสูง
และรับโหลดได้สูงอย่างเพียงพอเกิดขึ้นจริง

ตัวอย่างการนำไปใช้

ตระกูลรางขนาดเล็ก แสดงให้เห็นจริงถึงระดับความเที่ยงตรงสูง / อายุการใช้งานนาน ไม่เพียงถูกนำไปใช้กับ
เครื่องความละเอียดสูงอย่างเช่นเครื่องจักรการผลิตขนาดเล็ก หรืออุปกรณ์ผลิตสารกึ่งตัวนำเท่านั้น
สายงานที่ใช้งานยังขยายตัวเป็นวงกว้างไปยังเครื่องมือเสริมของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เครื่องใช้สำนักงาน
และหุ่นยนต์ด้วย มีการติดตั้งถังน้ำมันหล่อลื่นไว้ภายใน ทำให้ไม่ต้องบำรุงรักษาเป็นเวลานานได้

สำนักงานขายและตัวแทนจำหน่าย

YSK AXXEL Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
1/19 Bangna Thani Building 9F B1, Soi Bangna-Trad 34, Bangna-Trad Rd. Km.3,Bangna Bangna Bangkok 10260 Thailand
TEL:+66(0)2-1707402

แคตตาล็อก

ysk_catalog
cpc_catalog

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP