รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

cpc_catalog

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • รางเส้นตรงขนาดเล็ก รางเส้นตรงขนาดเล็ก
    • แคตตาล็อก

    ในระบบรางเส้นตรงต้องมีความเที่ยงตรงสูง และความแข็งแรงสูง รางเส้นตรงซึ่ง YSK ที่มีสมบัติเหล่านั้นอยู่แล้วนำเสนอ เป็นรางเส้นตรง CPC ที่มีผลงานสั่งสมมาในอุตสาหกรรมเครื่องจักรการผลิต อุปกรณ์ การผลิต ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ผลิตสารกึ่งตัวนำ รางเส้นตรงของ YSK ทำให้การรักษาสมรรถนะด้านความเที่ยงตรงสูง/ ความแข็งแรงสูง ควบคู่ไปกับราคาถูกอย่างสมเหตุผลเป็นจริงได้

ข้อมูลบริษัท

SIAM YSK Co.,Ltd. SIAM YSK Co.,Ltd.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP