บริษัท อินโนเอ็นเนอร์ยี จำกัด (Inno Energy Co., Ltd.) (177294)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท อินโนเอ็นเนอร์ยี จำกัด (Inno Energy Co., Ltd.)

บริษัท อินโนเอ็นเนอร์ยี จำกัด (Inno Energy Co., Ltd.)

เนื้อหาของกิจการ

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน “ น้ำมัน” เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตพลังงานสำหรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งมีปริมาณการบริโภคและการปรับขึ้นของราคาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศดังนั้นทางกลุ่มผู้ใช้งานจึงได้เสาะแสวงหาพลังงานทางเลือกใหม่ เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานเชื้อเพลิง รวมถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
เพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ Coal Pulverized Burner ถือเป็นนวัตกรรมหนึ่งทางด้านพลังงาน ในการทดแทนรูปแบบการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันแต่เดิม โดยเป็นการบดถ่านหินให้เป็นผงละเอียด เพื่อประสิทธิภาพการให้พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้ที่สมบรูณ์ ที่ยังผลต่อการลดลงของปริมาณควันและก๊าซไอเสียอีกด้วย บริษัทฯ ตระหนักถึงปริมาณความต้องการและเทคโนโลยี่ด้านพลังงานที่นับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ จึงได้ก่อตั้งบริษัทฯ ใหม่ขึ้นมาช่วงตอนต้นปี 2557 ในภายใต้ชื่อ “บริษัท อินโน เอ็นเนอร์ยี จำกัด” ( Inno Energy Co.,Ltd) โดยมุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานโดยเฉพาะ เพื่อการที่จะตอบสนองสนองต่อความต้องการดังกล่าว
เราได้ใช้เวลาในการศึกษาเทคโนโลยี่ คัดกรองผู้ผลิตเครื่องจักร เพื่อให้มีความเหมาะสม กับการนำมาใช้งานในภูมิภาคนี้ ปัจจุบันเรามีพันธมิตรทางธุรกิจในนาม Dayu MachineryCo.,Ltd ซึ่งเป็นผู้นำในด้านการผลิตและจำหน่าย
Coal Pulverized Burner ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (Exclusive Distributionship Agreement)
เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรแต่เพียงผู้เดียวสำหรับภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจในอาเซียน (AEC)

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท อินโนเอ็นเนอร์ยี จำกัด (Inno Energy Co., Ltd.) ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท อินโนเอ็นเนอร์ยี จำกัด (Inno Energy Co., Ltd.)

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10900

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

599/234 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 10900

TEL

FAX

66+-219-2182-9

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.innoenergy.co/

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

Inno Energy Co., Ltd.

ที่อยู่

599-234 Ratchadaphisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900

URL

http://www.innoenergy.co/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ บริษัท อินโนเอ็นเนอร์ยี จำกัด (Inno Energy Co., Ltd.) ได้

PAGE TOP