บริษัท โซว คูล ซิสเท็มส์ จำกัด (Sol Cool Systems Co., Ltd.) (177132)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท โซว คูล ซิสเท็มส์ จำกัด (Sol Cool Systems Co., Ltd.)

บริษัท โซว คูล ซิสเท็มส์ จำกัด (Sol Cool Systems Co., Ltd.)

เนื้อหาของกิจการ

บริษัท โซว คูล ซิสเท็มส์ จำกัด (Sol Cool Systems Co., Ltd.) เริ่มต้นจากการผลิต จำหน่าย และติดตั้งท่อส่งลม (Air duct) เพื่อใช้ในระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศจนสามารถขยายกลุ่มสินค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ของกลุ่มลูกค้า ที่แตกต่างกัน และประมาณปี พ.ศ. 2548 เราได้เริ่มทำการติดตั้งระบบ Evaporative Cooling ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยในระยะแรกจะเป็นการรับติดตั้งเพียงอย่างเดียว จากกระแสความต้องการของระบบ Evaporative Cooling ที่มากขึ้น ทางผู้บริหารจึงทำการจดทะเบียนบริษัท โซว คูล ซิสเท็มส์ ในปี พ.ศ. 2550 เพื่อทำการจำหน่าย ออกแบบ และติดตั้งระบบ Evaporative Cooling อย่างครบวงจร

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้สั่งสมประสบการณ์ และพัฒนาระบบ Evaporative Cooling และ ระบบระบาย อากาศสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกับ นโยบาย การผลิตสินค้า และการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท โซว คูล ซิสเท็มส์ จำกัด (Sol Cool Systems Co., Ltd.) ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท โซว คูล ซิสเท็มส์ จำกัด (Sol Cool Systems Co., Ltd.)

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท โซว คูล ซิสเท็มส์ จำกัด (Sol Cool Systems Co., Ltd.)

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10540

พื้นที่/ประเทศ

สมุทรปราการ, ประเทศไทย

ที่อยู่

9/10 Moo2, Bangkaew, Bangplee

TEL

FAX

+66-2753-6128

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

URL

http://solcoolsystems.com/index.php

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

Sol Cool Systems Co., Ltd.

ที่อยู่

9/10 Moo2, Bangkaew, Bangplee, Samutprakan 10540 THAILAND

URL

http://solcoolsystems.com/index.php

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท โซว คูล ซิสเท็มส์ จำกัด (Sol Cool Systems Co., Ltd.) ได้

PAGE TOP