บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด (Channakorn Engineering Co., Ltd.) (177096)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด (Channakorn Engineering Co., Ltd.)

บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด (Channakorn Engineering Co., Ltd.)

เนื้อหาของกิจการ

ย้อนเวลากลับไปเมื่อ 45 ปีที่แล้ว บริษัท ชาญนครวิศกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยนายชาญชัย ธรรมรัตโนทัย ภาตใต้ชื่อ "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สถาปัตย์" ในปี พ.ศ. 2511โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อซ่อมถังน้ำมัน และงานซ่อมอื่นๆ ต่อมาในปี พ.ศ.2519 ได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด" มีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท และได้ขยายธุรกิจให้ครอบคลุมกิจการผลผลิตถังน้ำมัน กิจการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน และกิจการก่อสร้างประเภทอื่นๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทน้ำมันชั้นน้ำหลายแห่งในประเทศไทย

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2533 บริษัทได้ขยายฐานการผลิตไปที่โรงงานแห่งใหม่ บนเนื้อที่ 16 ไร่ ที่รังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังในการผลิต และจำหน่ายถังน้ำมันบนดินและใต้ดิน ถังบรรจุซีเมนต์ผง (ไซโล) และหางลากบรรทุกวัสดุผง

เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในภาคอุตสาหกรรมน้ำมันและซีเมนต์ผง และในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนอีก 2 แห่งขึ้นที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นหน่วยงานที่ดูแลงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง และให้เช่าอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมถึงผลิตโครงสร้างเหล็กสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง ปัจจุบันหน่วยงานดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ชาญนคร เอ็มแอนด์อาร์ จำกัด โดยมีนายรวีโรจน์ ธรรมรัตโนทัย เป็นผู้ดูแลและบริหารงาน และยังได้ขยายธุรกิจด้านโครงสร้างเหล็ก PEB (Pre-Engineered Building) ไปยังต่างประเทศ โดยเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายให้กับบริษัท เคอร์บี้ (Kirby) ประเทศคูเวต

การเติบโตของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มศักยภาพในการประมูลงานและรับงานมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท และจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดนี้เอง ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจลงทุนก่อสร้างโรงงานสาขา 3 ที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในปี พ.ศ. 2555 เพื่อใช้เป็นฐานการผลิตประกอบพร้อมติดตั้ง โครงหลังคาเหล็กสำเร็จรูป และโครง PEB นอกจากนี้ยังได้ลงทุนเครื่องจักรทันสมัยที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงในการแปรรูปเหล็กเส้น (Cut and Bend) เพื่อสนับสนุนงานก่อสร้างหลักของบริษัทฯ นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงยังได้จัดตั้งโรงงานแห่งใหม่ สาขา 2 เพื่อขยายฐานและกำลังการผลิต ซึ่งโรงงานดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2557

ด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลากว่า 45 ปี บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหรรมก่อสร้างของคนไทย ภายใต้การสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ และได้มาตราฐานส่งมอบให้กับลูกค้า จนทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองด้านคุณภาพ ISO9001:2008 และได้รับการรับรองมาตราฐาน UL (Underwriters Laboratories) ในการผลิตถังน้ำมันใต้ดินสองชั้น (Steel Fiber) รวมทั้งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตรถระดับหนึ่ง (ขอบข่าย รถกึ่งพ่วงวัสดุผง) จากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด (Channakorn Engineering Co., Ltd.) ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด (Channakorn Engineering Co., Ltd.)

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10900

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

50/1 M.20, Soi Ngamwongwan57, Ngamwongwan Rd., Ladyao, Chatuchak

เงินลงทุน

20,000,000 THB

ลูกค้าหลัก

- กลุ่มบริษัทเอสซีจี
- บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
- บริษัทไทคอนโลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด
- บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด(มหาชน)

มาตรฐานที่ได้รับ

ISO9001:2008

TEL

FAX

+66-2516-8746

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.channakorn.co.th/index.php?cid=1&cname=Home&lang=thai

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

Channakorn Engineering Co., Ltd.

ที่อยู่

50/1 M.20, Soi Ngamwongwan57, Ngamwongwan Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 12120 THAILAND

เงินลงทุน

20,000,000 THB

URL

http://www.channakorn.co.th/index.php?cid=1&cname=Home&lang=eng

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด (Channakorn Engineering Co., Ltd.) ได้

PAGE TOP