บริษัท พาวเวอร์ คัท จำกัด (Power Cut Co., Ltd.) (177072)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

บริษัท พาวเวอร์ คัท จำกัด (Power Cut Co., Ltd.)

บริษัท พาวเวอร์ คัท จำกัด (Power Cut Co., Ltd.)

เนื้อหาของกิจการ

บริษัท พาวเวอร์ คัท จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าสำหรับใช้งานภายนอก ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ทางบริษัทจึงได้คิดค้นและพัฒนาวิธีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงตั้งแต่กระบวนการผลิต การบรรจุ วัสดุที่ใช้ในการผลิต มลภาวะที่เกิดขึ้น รวมไปจนถึงขั้นตอนการนำสินค้ากลับมาใช้อีก

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท พาวเวอร์ คัท จำกัด (Power Cut Co., Ltd.) ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท พาวเวอร์ คัท จำกัด (Power Cut Co., Ltd.)

ตารางสรุปแคตตาล็อกของบริษัท พาวเวอร์ คัท จำกัด (Power Cut Co., Ltd.)

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10400

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

257/16-18 Ratchadaphisek Rd., Dindang

TEL

FAX

+66-2275-2373

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.powercut.co.th/

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

Power Cut Co., Ltd.

ที่อยู่

257/16-18 Ratchadaphisek Rd., Dindang, Bangkok THAILAND

URL

http://www.powercut.co.th/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ บริษัท พาวเวอร์ คัท จำกัด (Power Cut Co., Ltd.) ได้

PAGE TOP