AE-162L เครื่องตรวจแรงดันแบบดิจิตอลที่มีความเที่ยงตรงสูงและความเร็วสูงพิเศษที่ยอดเยี่ยมสำหรับใช้กับชิพขนาดเล็กมากๆได้ แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

AE-162L เครื่องตรวจแรงดันแบบดิจิตอลที่มีความเที่ยงตรงสูงและความเร็วสูงพิเศษที่ยอดเยี่ยมสำหรับใช้กับชิพขนาดเล็กมากๆได้

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • AE-162L เครื่องตรวจแรงดันแบบดิจิตอลที่มีความเที่ยงตรงสูงและความเร็วสูงพิเศษที่ยอดเยี่ยมสำหรับใช้กับชิพขนาดเล็กมากๆได้ AE-162L เครื่องตรวจแรงดันแบบดิจิตอลที่มีความเที่ยงตรงสูงและความเร็วสูงพิเศษที่ยอดเยี่ยมสำหรับใช้กับชิพขนาดเล็กมากๆได้
    • แคตตาล็อก

    ■รองรับชิพขนาดเล็กจิ๋วขนาด 0201,03015 (ใช้วัดกำลังไฟฟ้าต่ำกว่า 0.02W และวัดแรงดันไฟฟ้าที่ปล่อยจากหัววัดต่ำกว่า 9V) ■ติดตั้งฟังก์ชั่นทำความสะอาดเทสพรอพด้วยตัวเอง ■ความเร็วสูงพิเศษที่ 0.7msec. (ค่าเร็วสุด) ■มีความเที่ยงตรงและความเสถียรสูงจากการวัดโดยตัดกำลังไฟฟ้าที่ก่อความร้อน ■วัดด้วยความเร็วสูงและเสถียรสูงด้วยฟังก์ชั่นการตั้งเวลาเชิงปริพันธ์ของค่าการวัดแต่ละช่วง ■วัดเป็น % : −99.99%〜+25.00% [5mΩ〜109MΩ] ■ช่วงค่าสัมบูรณ์ที่วัดได้: 0.00mΩ〜125.00MΩ ■Contact check : สามารถทำ ก่อนวัด / หลังวัด / ปิด ได้ ■มีInterface RS-232C เป็นมาตรฐาน (มีตัวเลือกเสริม GP-IB) ■มีช่องต่อออกเข้า printer (เป็นชนิด Centronics) ■ติดตั้งฟังก์ชั่นการโอนค่าที่ตั้ง : (สามารถตั้งค่าให้ส่งค่าที่ตั้งไว้อัตโนมัติแบบเดียวกันไปที่ AE-162D อีกเครื่องหนึ่งได้) ■มีชุดวงจรที่ติดตั้งเป็นมาตรฐานสำหรับตรวจจับความผิดปกติของแรงดันไฟฟ้าการวัดและกระแสไฟฟ้าในการวัด

ข้อมูลบริษัท

Aemic Corporation Aemic Corporation
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP