AE-115F DC Low Ohm METER แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

AE-115F DC Low Ohm METER

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • AE-115F DC Low Ohm METER AE-115F DC Low Ohm METER
    • แคตตาล็อก

    ■ใหม่!! มีการติดตั้งฟังก์ชั่นช่วงอัตโนมัติ การตรวจสอบการสุ่มตัวอย่างการวัดง่ายโดยการทำงานด้วยตนเอง ■ใหม่!! การยอมรับ LCD ขนาดใหญ่ ■%การวัด:ช่วงการตั้งค่ามาตรฐาน 0.01mΩ~1000.0Ω      :ช่วงการวัด±50.000%【ระดับความละเอียดสุดที่ 0.001%=0.01nΩ】 ■ช่วงค่าสัมบูรณ์ที่วัดได้ : 0.00000mΩ~1500.00Ω 【ระดับความละเอียดสุดที่ 0.01μΩ】 ■การวัดค่าเฉลี่ย(จำนวนของการวัด 2/4/8/16/32/64 เลือกที่ได้รับอนุญาต)สามารถวัดได้อย่างมีเสถียรภาพสูง ■มีความเที่ยงตรงและความเสถียรสูงจากการวัดโดยตัดกำลังไฟฟ้าที่ก่อความร้อน ■เพิ่มสัญญาณพัลส์ให้กับกระแสไฟฟ้าที่วัดเพื่อลดการสึกหรอของหัววัดและลดความร้อนที่ปล่อยออกมาจากวัตถุวัด ■มีฟังก์ชั่น Contact check เป็นมาตรฐาน ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและค่า Yield ได้ ■สามารถเพิ่มตัวเลือกการทำงานต่างๆเข้าไปได้ สำหรับ RS-232C มี App สำหรับรวบรวมข้อมูลอีกด้วย GP-IB / RS-232C / LAN / Centronics / BCD + RS-232C Bar code / Code reader 2 มิติ + RS-232C ■จอแสดงผล LED เป็น comparator พร้อมกับส่งสัญญาณ Open collectorสามารถปล่อยเสียงสัญญาณได้ ■มีวงจรมาตรฐานสำหรับตรวจแรงดันไฟฟ้าในการวัดและตรวจกระแสไฟฟ้าในการวัด

ข้อมูลบริษัท

Aemic Corporation Aemic Corporation
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP