ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ

เราได้พัฒนาผลิตภัณ์หลากหลายชนิดขึน้ นอกเหนือจากวัสดุขัด โดยการดัดแปลงวัตถุดิบพืน้ ฐาน, และวัตถุดิบที่ใช้เคลือบ* เราสามารถพัฒนาให้เป็นสินค้าชนิดใหม่ได้ โดยการเคลือบด้วยวัสดุธรรมชาติแทนวัสดุขัด หรือเติมกลิ่นลงไป

【Anti Slip Tape】เทปกันลื่น
■จุดเด่น■
แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ซึ่งมีความทนทานและทนต่อสภาพอากาศ เคลือบด้วยผิวแร่
สมารถใช้ภายนอกอาคารได้ ทัง้ ยังทนต่อนำ้ และนำ้ มันได้ดี มีประสิทธิภาพต้านทานการลื่นได้ด้วยผิวที่หยาบ
ติดกาวไว้ด้านหลัง จึงใช้กันลื่นได้ทันทีที่ติด
มี 6 สีให้เลือกใช้ตามสภาพแวดล้อมและวัตถุประสงค์การใช้งาน
นอกจากนี ้ยังมีเทปที่เคลือบผิวด้วยซิลิโคนซึ่งปลอดภัย สามารถติดกับเท้าเปล่าได้

【Anti marking paper】เทปส่งงานพิมพ์
■จุดเด่น■
ใช้เป็นเทปติดโรลส่งงานพิม์ เพื่อป้องกันการเปื ้อนจากหมึก
เคลือบลูกแก้วให้เสมอกันบนแผ่นกระดาษหรือฟิล์ม
ไม่ได้ใช้เพื่อการขัด แต่ใช้ผิวที่หยาบช่วยป้องกันการเปื ้อนสกปรกในระหว่างส่งงาน
ลูกแก้วบนผิวเคลือบหลุดออกได้ยาก และทนต่อนำ้ มันต่างๆได้ดี จึงสามารถล้างได้หลายครัง้

【 Nail file 】ตะไบเล็บ วัสดุสำหรับขัดหลากสีสันที่ใกล้ตัวที่สุด
■จุดเด่น■
เป็นวัสดุสำหรับขัดแต่งเล็บที่ผลิตด้วยวิธีเดียวกับผงขัด และแต่งเติมสีสันให้สวยงาม
ลำดับผลิตภัณฑ์ตัง้ แต่#80~#600
สามารถทำโลโก้และลายได้ตามความประสงค์ของท่าน

ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

ไม่มี

URL

http://www.fujistar.com/

ธุรกิจเป้าหมาย

ธุรกิจบริการ  อื่นๆ 

ข้อมูลบริษัท

Sankyo Rikagaku Co., Ltd. Sankyo Rikagaku Co., Ltd.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ

【Anti Slip Tape】เทปกันลื่น
■จุดเด่น■
แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ซึ่งมีความทนทานและทนต่อสภาพอากาศ เคลือบด้วยผิวแร่
สมารถใช้ภายนอกอาคารได้ ทัง้ ยังทนต่อนำ้ และนำ้ มันได้ดี มีประสิทธิภาพต้านทานการลื่นได้ด้วยผิวที่หยาบ
ติดกาวไว้ด้านหลัง จึงใช้กันลื่นได้ทันทีที่ติด
มี 6 สีให้เลือกใช้ตามสภาพแวดล้อมและวัตถุประสงค์การใช้งาน
นอกจากนี ้ยังมีเทปที่เคลือบผิวด้วยซิลิโคนซึ่งปลอดภัย สามารถติดกับเท้าเปล่าได้

【Anti marking paper】เทปส่งงานพิมพ์
■จุดเด่น■
ใช้เป็นเทปติดโรลส่งงานพิม์ เพื่อป้องกันการเปื ้อนจากหมึก
เคลือบลูกแก้วให้เสมอกันบนแผ่นกระดาษหรือฟิล์ม
ไม่ได้ใช้เพื่อการขัด แต่ใช้ผิวที่หยาบช่วยป้องกันการเปื ้อนสกปรกในระหว่างส่งงาน
ลูกแก้วบนผิวเคลือบหลุดออกได้ยาก และทนต่อนำ้ มันต่างๆได้ดี จึงสามารถล้างได้หลายครัง้

【 Nail file 】ตะไบเล็บ วัสดุสำหรับขัดหลากสีสันที่ใกล้ตัวที่สุด
■จุดเด่น■
เป็นวัสดุสำหรับขัดแต่งเล็บที่ผลิตด้วยวิธีเดียวกับผงขัด และแต่งเติมสีสันให้สวยงาม
ลำดับผลิตภัณฑ์ตัง้ แต่#80~#600
สามารถทำโลโก้และลายได้ตามความประสงค์ของท่าน

ตัวอย่างการนำไปใช้

【Anti Slip Tape】เทปกันลื่น
■การใช้งาน■
○บันไดหรือทางลาดเอียงที่สถานีรถไฟหรือสะพานลอย
○จุดที่มีขัน้ ซึ่งสูงต่ำต่างกันในยานพาหนะ
○ใช้กับครัวที่มักลื่นได้ง่ายจากนำ้ และนำ้ มัน
○ใช้กันลื่นบริเวณริมขอบสระว่ายนำ้

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP