【Clog free】/ขัดให้ได้งานสวย ไร้รอยลึก【Clog free soft】 ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

【Clog free】/ขัดให้ได้งานสวย ไร้รอยลึก【Clog free soft】

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

【Clog free】/ขัดให้ได้งานสวย ไร้รอยลึก【Clog free soft】

ผลิตภัณฑ์ยอดจำหน่ายดีของ Sankyoผู้พัฒนาวัสดุขัดเหนือจินตนาการ

Clog freeใช้สารป้องกันการอุดตันชนิดพิเศษ จึงใช้งานได้นานกว่าผลิตภัณฑ์ที่เคยมีมา
นอกจากนียั้งใช้ผงขัดที่มีความคมชัด จึงให้งานขัดที่สะอาดและชัดเจน
ใช้ฟิล์มชนิดใหม่ สามารถเช็คลำดับครัง้ ได้โดยไม่ต้องลอกออก ง่ายต่อการใช้งาน

Clog free softเป็นวัสดุขัดในขัน้ ตอนจบงานที่มีความทนทานเป็นเลิศ
มีความยืดหยุ่นสูง และใช้แผ่นแพดเฉพาะจึงให้ผิวหน้าขัดที่เรียบสวย ไร้รอยด่าง

ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.fujistar.com/

ธุรกิจเป้าหมาย

รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง  รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง  เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

ข้อมูลบริษัท

Sankyo Rikagaku Co., Ltd. Sankyo Rikagaku Co., Ltd.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

【Clog free】/ขัดให้ได้งานสวย ไร้รอยลึก【Clog free soft】

【Clog free soft】หลุดพ้นจากงานขัดด้วยนำ้ !
กระบวนการที่เคยมีอยู่:ขัดด้วยนำ้ โดยใช้กระดาษขัดชนิดกันนำ้
ความชืน้ เป็นปัญหาในกระบวนการลำดับต่อไป ทำให้ทำงานได้ไม่ดี
         ↓
กระบวนการใหม่:ใช้ Clog free softและขัดแบบขัดเปล่า
ไม่ทำให้เกิดรอยลึก มีไลน์ผลิตภัณฑ์ถึง ขนาด#3000ใช้ง่ายกับรถสีเข้มหรือกระบวนการลำดับต่อไป
ให้ผิวงานออกมาเรียบ สมํ่าเสมอไร้รอยบุบรอยนูน

ตัวอย่างการนำไปใช้

○การขัดแผ่นเรซิน
○ งานรขัดเงา, ขัดผิวก่อนลงสี
○ งานขัดผิวตอนปลี่ยนอะไหล่
○ งานขัดก่อนลงสีพืน้ , ก่อนลงสีใส
○กำจัดสนิมโลหะ, ลดกลิ่นไหม้ ,ให้เป็นประกายเงางาม

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP