วัสดุขัดในงานไม้ ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

วัสดุขัดในงานไม้

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

วัสดุขัดในงานไม้

【ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระดาษ】/【ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้า】

【ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระดาษ】
SWE:ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
SCE:ใช้สำหรับขัน้ ตอนสุดท้ายเพื่อจบงาน
RCC:ใช้สำหรับการขัดฟิล์มเคลือบ
GSE:ผลิตภัณฑ์การขัดขัน้ สูง
มีไลน์ผลิตภัณ์ที่เพิ่มความสามารถในการป้องกันการอุดตันด้วย

【ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้า】
SWX:ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
NWX:ใช้กับไม้เนือ้ แข็ง
FWJ:ผลิตภัณฑ์ยืดหยุ่นสูง
GSJ:ผลิตภัณฑ์การขัดขัน้ สูง
มีไลน์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรุ่นที่ตอบสนองต่อชนิดของเครื่องจักรและการใช้งาน(ขัดเนือ้ ผ้า,ขัดเพื่อรักษาเกณฑ์ความหนา,ขัดเพื่อจบงานในขัน้ ตอนสุดท้าย, ขัดฟิล์มเคลือบ)

ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

ไม่มี

URL

http://www.fujistar.com/

ธุรกิจเป้าหมาย

การแปรรูปไม้・ผลิตภัณฑ์จากไม้ 

ข้อมูลบริษัท

Sankyo Rikagaku Co., Ltd. Sankyo Rikagaku Co., Ltd.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

วัสดุขัดในงานไม้

【ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระดาษ】
SWE:ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
SCE:ใช้สำหรับขัน้ ตอนสุดท้ายเพื่อจบงาน
RCC:ใช้สำหรับการขัดฟิล์มเคลือบ
GSE:ผลิตภัณฑ์การขัดขัน้ สูง
มีไลน์ผลิตภัณ์ที่เพิ่มความสามารถในการป้องกันการอุดตันด้วย

【ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้า】
SWX:ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
NWX:ใช้กับไม้เนือ้ แข็ง
FWJ:ผลิตภัณฑ์ยืดหยุ่นสูง
GSJ:ผลิตภัณฑ์การขัดขัน้ สูง
มีไลน์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรุ่นที่ตอบสนองต่อชนิดของเครื่องจักรและการใช้งาน(ขัดเนือ้ ผ้า,ขัดเพื่อรักษาเกณฑ์ความหนา,ขัดเพื่อจบงานในขัน้ ตอนสุดท้าย, ขัดฟิล์มเคลือบ)

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP