ผลิตภัณฑ์เอนกประสงค์ ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ผลิตภัณฑ์เอนกประสงค์

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์เอนกประสงค์

ผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ปริมาณสูงสุดTOP/ขายได้ปริมาณมากเป็นอันดับ1ในญี่ปุ่น

【กระดาษ ทรายเพื่อ ขัด แห้ง】ผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ปริมาณสูงสุดTOP
■จุดเด่น■
RACชนิดมาตรฐานที่สุดสามารถใช้ได้อย่างหลากหลาย ทั้งการขัดด้วยน้ำ และใช้กับฟิล์มชนิดดบาง และชนิดหนาได้ด้วย

【กระดาษขัดทนน้ำ】ขายได้ปริมาณมากเป็นอันดับ1ในญี่ปุ่น
■จุดเด่น■
DCCชนิดมาตรฐานที่สุดสามารถใช้ในการขัดวัสดุหลากหลายชนิด ทั้งในงานซ่อมแซมรถยนต์ ไปจนถึงการขึ้นรูปโลหะ

【Denki Tooru】ผ้าทำความสะอาดชนิดสังเคราะห์กำจัดไฟฟ้าสถิต ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
■จุดเด่น■
เช็ดทำความสะอาดได้ดีเยี่ยม เพียงเช็ดเบาๆก็กำจัดทั้งไฟฟ้าสถิตและเศษฝุ่นออกไปได้

ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

ไม่มี

URL

http://www.fujistar.com/

ธุรกิจเป้าหมาย

ส่วนประกอบรถยนต์  อุตสาหกรรมเหล็ก・โลหะ・วัตถุดิบประเภทโลหะ  ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก

ข้อมูลบริษัท

Sankyo Rikagaku Co., Ltd. Sankyo Rikagaku Co., Ltd.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์เอนกประสงค์

【กระดาษ ทรายเพื่อ ขัด แห้ง】ผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ปริมาณสูงสุดTOP
■จุดเด่น■
RACชนิดมาตรฐานที่สุดสามารถใช้ได้อย่างหลากหลาย ทั้งการขัดด้วยน้ำ และใช้กับฟิล์มชนิดดบาง และชนิดหนาได้ด้วย

【กระดาษขัดทนน้ำ】ขายได้ปริมาณมากเป็นอันดับ1ในญี่ปุ่น
■จุดเด่น■
DCCชนิดมาตรฐานที่สุดสามารถใช้ในการขัดวัสดุหลากหลายชนิด ทั้งในงานซ่อมแซมรถยนต์ ไปจนถึงการขึ้นรูปโลหะ

【Denki Tooru】ผ้าทำความสะอาดชนิดสังเคราะห์กำจัดไฟฟ้าสถิต ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
■จุดเด่น■
เช็ดทำความสะอาดได้ดีเยี่ยม เพียงเช็ดเบาๆก็กำจัดทัง้ ไฟฟ้าสถิตและเศษฝุ่นออกไปได้

ตัวอย่างการนำไปใช้

【กระดาษ ทรายเพื่อ ขัด แห้ง】
○ใช้ปรับวัสดุไปจนถึงขัดฟิล์มเคลือบในงาน ทำสีรถยนต์, ทำสีโลหะ , ทำสีในงานก่อสร้าง
○ใช้ปรับวัสดุไปจนถึงขัดฟิล์มเคลือบในงานไม้, งานเฟอร์นิเจอร์
○เหมาะกับงานขัดชนิดต่างๆ ทัง้ การขัดFRP, ขัดโลหะ

【กระดาษขัดทนน้ำ】
○งานขัดฟิล์มเคลือบแต่ละชนิดของรถยนต์
○งานขัดฟิล์มเคลือบในงานทำสีโลหะ, ทำสีในงานไม้
○งานขัดโลหะ

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP