【หินเจียร FandG Polishingring】 ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

【หินเจียร FandG Polishingring】

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

【หินเจียร FandG Polishingring】

วัสดุขัดประสิทธิภาพสูงที่มีทัง้ ความสามารถในการขัด(Follow-up)ความสามารถในการบด (Grindability)ในตัว สำหรับใช้กับกระบอกไฮดรอลิค

มีการจัดลำดับรูปแบบของหินเจียร จึงขัดได้อย่างดี ไม่มีเศษเล็กๆเกิดขึน้
นอกจากนี ้ยังทำร่องแนวเฉียงในทิศทางการขัดด้วย จึงสัมผัสกับชิน้ งานได้อย่างอ่อนโยน เสียงขัดเบา

ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.fujistar.com/

ธุรกิจเป้าหมาย

เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมเหล็ก・โลหะ・วัตถุดิบประเภทโลหะ  เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง・การทำเหมือง

ข้อมูลบริษัท

Sankyo Rikagaku Co., Ltd. Sankyo Rikagaku Co., Ltd.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

【หินเจียร FandG Polishingring】

มีการจัดลำดับรูปแบบของหินเจียร จึงขัดได้อย่างดี ไม่มีเศษเล็กๆเกิดขึน้
นอกจากนี ้ยังทำร่องแนวเฉียงในทิศทางการขัดด้วย จึงสัมผัสกับชิน้ งานได้อย่างอ่อนโยน เสียงขัดเบา

ตัวอย่างการนำไปใช้

○ขัดเพลากระบอกสูบรถตัก
○ขัดเพลาท้ายรถ hatchbacks (ท้ายตัด)

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP