【Ceramic buff/Elasticity Wheels buff】หินเจียร/【Rseries】สายพานใช้สำหรับงานที่มีความชืน้ โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

【Ceramic buff/Elasticity Wheels buff】หินเจียร/【Rseries】สายพานใช้สำหรับงานที่มีความชืน้ โดยเฉพาะ

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

【Ceramic buff/Elasticity Wheels buff】หินเจียร/【Rseries】สายพานใช้สำหรับงานที่มีความชืน้ โดยเฉพาะ

วัสดุขัดแผ่นปริ๊นท์(แผ่นวงจรพิมพ์)

*Ceramic buff เป็นชั้นของสารขัดในรูปบล็อกสี่เหลี่ยม ใช้เป็นเครื่องมือขัดผิวหน้า เช่น ขัดเพื่ออุดรู (หมึก), ขัดติ่งนูนบนแผ่นวงจรพิมพ์
ช่วยขัดความหยาบของผิวหน้า และยับยัง้ การเกิดรอยจากรู

*Elasticity Wheels buff เป็นหินเจียรที่มีความอ่อนและยืดหยุ่นได้ ใช้แทนวัสดุขัดที่เป็นผ้าใยสังเคราะห์
ไม่ก่อให้เกิดเศษจากการขัดจึงช่วยแก้ปัญหารูอุดตันจากเศษวัสดุ
มี 2 ชนิดได้แก่ ชนิดแบนราบที่ไม่ก่อให้เกิดร่อง และแบบบล็อคเช่นเดียวกับ Ceramic buff
ทัง้ สองประเภทใช้ปรับความหยาบและปรับผิวหน้า แต่แบบบล็อกสามารถขัดได้จากส่วนที่เป็นขอบ
ชนิดแบนราบมีความสามารถในการบดสูงมาก จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับขัน้ ตอนสุดท้าย

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.fujistar.com/

ธุรกิจเป้าหมาย

สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD  อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า  ผลิตภัณฑ์โลหะ・ชิ้นส่วนโลหะ

ข้อมูลบริษัท

Sankyo Rikagaku Co., Ltd. Sankyo Rikagaku Co., Ltd.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

【Ceramic buff/Elasticity Wheels buff】หินเจียร/【Rseries】สายพานใช้สำหรับงานที่มีความชืน้ โดยเฉพาะ

ายพานแนะนำสำหรับแผ่นปริ๊นท์
*Rseries ที่ใช้กับงานลบรอยคมของโลหะด้วยนัน้ มีการหล่อเย็นในงานที่มีความชืน้ ช่วยลดการอุดตัน
เพิ่มความสามารถการขัดให้ดีขึน้ และเพิ่มอายุการใช้งานสายพานได้มากขึน้
อนึ่ง ชนิด RAXซึ่งใช้สารขัดอลูมิเนียม เหมาะสำหรับงานขัด
ส่วนชนิด RCXซึ่งใช้สารขัดซิลิกอนคาร์ไบท์ เหมาะสำหรับใช้ในขัน้ ตอนสุดท้ายเพื่อจบงาน

*ซีรี่ส์ RB-NRซึ่งติดสารขัดบนไม้ก๊อกที่มีความยืดหยุ่น ใช้สำหรับแผ่นปริ๊นท์ชนิดบางพิเศษจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยืนยาว
เป็นสายพานใช้ในขัน้ ตอนสุดท้ายที่ต้องการความละเอียดสูง

ตัวอย่างการนำไปใช้

○ขัดรอยคมของรูก่อนการชุบ
○ลบตุ่มนูนบนบอร์ดหลังการชุบ
○ขัดก่อนลงหมึกป้องกันวงจร
○ขัดเพื่ออุดรู(หมึก)ลบเรซิน
○เรซินกึ่งสำเร็จที่ซึมออกตอนขึน้ ชัน้ บนแผ่นวงจร
○แผ่น SUSสำหรับกด

แคตตาล็อก

PCB Sanding Products

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP