PCB Sanding Products แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

PCB Sanding Products

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • 【Ceramic buff/Elasticity Wheels buff】หินเจียร/【Rseries】สายพานใช้สำหรับงานที่มีความชืน้ โดยเฉพาะ 【Ceramic buff/Elasticity Wheels buff】หินเจียร/【Rseries】สายพานใช้สำหรับงานที่มีความชืน้ โดยเฉพาะ
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  *Ceramic buff เป็นชั้นของสารขัดในรูปบล็อกสี่เหลี่ยม ใช้เป็นเครื่องมือขัดผิวหน้า เช่น ขัดเพื่ออุดรู (หมึก), ขัดติ่งนูนบนแผ่นวงจรพิมพ์ ช่วยขัดความหยาบของผิวหน้า และยับยัง้ การเกิดรอยจากรู *Elasticity Wheels buff เป็นหินเจียรที่มีความอ่อนและยืดหยุ่นได้ ใช้แทนวัสดุขัดที่เป็นผ้าใยสังเคราะห์ ไม่ก่อให้เกิดเศษจากการขัดจึงช่วยแก้ปัญหารูอุดตันจากเศษวัสดุ มี 2 ชนิดได้แก่ ชนิดแบนราบที่ไม่ก่อให้เกิดร่อง และแบบบล็อคเช่นเดียวกับ Ceramic buff ทัง้ สองประเภทใช้ปรับความหยาบและปรับผิวหน้า แต่แบบบล็อกสามารถขัดได้จากส่วนที่เป็นขอบ ชนิดแบนราบมีความสามารถในการบดสูงมาก จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับขัน้ ตอนสุดท้าย

ข้อมูลบริษัท

Sankyo Rikagaku Co., Ltd. Sankyo Rikagaku Co., Ltd.
 • แคตตาล็อก
 • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
 • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP