MIRROR FILM / LAPPING FILM แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

MIRROR FILM / LAPPING FILM

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • 【Fine finishing Film/Super finishing film】 【Fine finishing Film/Super finishing film】
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ● ขัดระบบส่งกำลังของรถยนต์(ขัน้ ตอนการตัดแต่งสุดท้าย) มีส่วนแบ่งในการนำส่งให้ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่น90% สามารถแยกใช้ Fine finishing Film/Super finishing filmที่มีโครงสร้างต่างกันหรือแยกใช้โมเดลที่แตกต่างกันได้ตามระดับความแม่นยำที่ต้องการ! ◎ขัดเพลาลูกเบี้ยว (camshaft) และเพลาข้อเหวี่ยง (crankshaft)◎ ● ขัดผิวด้านปลายขัว้ FERRULEของไฟเบอร์ออฟติก เราประสบผลสำเร็จในการเสนอแนวทางลดต้นทุน 20%~30%ด้วยการตัง้ กระบวนการผลิต Super finishing filmเฉพาะ มีซิลิก้าฟิล์มพร้อมไว้รองรับขัน้ ตอนสุดท้าย ● ขัดโรล ขัดวัสดุอ่อนตัง้ แต่ยาง, เรซินซึ่งมีความอ่อนไปจนถึงวัสดุที่มีความแข็งเช่นเซรามิกส์ด้ตามความต้องการด้วยการเลือกใช้โมเดลที่แตกต่างกัน

ข้อมูลบริษัท

Sankyo Rikagaku Co., Ltd. Sankyo Rikagaku Co., Ltd.
 • แคตตาล็อก
 • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
 • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP