เครื่องแต่งผิวโค้งอิสระ / ผิวที่ไม่เป็นทรงกลม ความเที่ยงตรงสูง ตระกูล ULC / ULG แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องแต่งผิวโค้งอิสระ / ผิวที่ไม่เป็นทรงกลม ความเที่ยงตรงสูง ตระกูล ULC / ULG

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • เครื่องแต่งผิวโค้งอิสระ / ผิวที่ไม่เป็นทรงกลม ความเที่ยงตรงสูง ตระกูล ULC / ULG เครื่องแต่งผิวโค้งอิสระ / ผิวที่ไม่เป็นทรงกลม ความเที่ยงตรงสูง ตระกูล ULC / ULG
    • แคตตาล็อก

    ตระกูล ULC/ULG ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยมีเป้าหมายให้ทำการขัด/กลึงเลนส์ที่ไม่ใช่ผิวทรงกลม และผิวอิสระ (เลนส์ f-θ) และแม่พิมพ์เหล่านั้นด้วยความเที่ยงตรงสูง และประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ยังเตรียมโครงสร้างเสริมและโครงสร้างเครื่องจักรที่เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละแบบ ทำให้สัมฤทธิ์ผลในสมรรถนะด้านต้นทุนอย่างมาก

ข้อมูลบริษัท

Toshiba Machine Co., Ltd. Toshiba Machine Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP