อุปกรณ์เพิ่มความชื้นแบบ Dry Fog AKIMist “E” / IKEUCHI Humidifier AKIMist “E” Series ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

อุปกรณ์เพิ่มความชื้นแบบ Dry Fog AKIMist “E” / IKEUCHI Humidifier AKIMist “E” Series

อุปกรณ์เพิ่มความชื้นแบบ Dry Fog AKIMist “E” / IKEUCHI Humidifier AKIMist “E” Series AKIMist"E"

AKIMist “E” ที่เป็นอุปกรณ์เพิ่มความชื้นแบบ Dry Fog รุ่นประหยัดพลังงาน

●ฉีดสเปรย์แบบ / Non-wetting Dry Fog
พ่นสเปรย์ที่มีละอองขนาดเล็กมากที่มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยที่ 7.5 μm ทำให้เพิ่มความชื้นโดยไม่รั่วซึมต่อวัตถุเป้าหมาย
●การเพิ่มความชื้นในปริมาณมาก
ปริมาณการเพิ่มความชื้นต่อ 1 ชุด คือ 2.4L/hr〜13.2L/hr
พ่นได้ปริมาณเยอะและพุ่งได้มากกว่า 4 เมตร ทำให้ฉีดครอบคลุมพื้นที่ได้มาก
●ป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิต (Static Eletricity Prvention) และป้องกันปัญหาที่เกิดจากความแห้งอื่นๆ
●สามารถเดินเครื่องได้ด้วยลมเป่าปริมาณน้อย ลดต้นทุนการดำเนินการ( running cost ) ได้อย่างยอดเยี่ยม
จากการประหยัดพลังงาน
●ใช้หัวฉีดที่ติดหรือถอดได้โดยกดปุ่มเดียว ทำให้ซ่อมบำรุงได้ง่าย
●สามารถติดหัวฉีดได้ 4 หัวฉีดใน 1 ชุด สามารถเลือกทิศทางการพ่นได้ 1 ถึง 4 ทิศทาง
●ติดชิบแข็งแรงที่ติดแน่น (ชิบยางผสมที่ทำการฟลูออไรเดเชั่น 4)

[ตัวแปลง AE-UT ที่เปลี่ยนทิศทางการพ่นให้สวิงได้! (Optionเสริม)]
คือตัวแปลงในการปรับทิศทางการพ่นในแนวนอนและแนวตั้งได้
สามารถใช้ตัวแปลงเพื่อปรับให้พ่นเฉพาะจุดเดียวได้
สามารถติดและถอดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียวได้

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

วีดีโอ

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

รุ่น

AKIMist"E"

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

https://www.kirinoikeuchi.co.jp/eng/products/dryfog_humidification_system.html

ธุรกิจเป้าหมาย

รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง  ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก  ธุรกิจเสื้อผ้า・สิ่งทอ

ข้อมูลบริษัท

SIAM IKEUCHI CO., LTD. SIAM IKEUCHI CO., LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลดีจากสภาพแวดล้อมที่มีระดับความชื้นที่พร้อม…
หลักๆดังนี้ 1 - 3
1. งานอุตสาหกรรมมีความก้าวหน้า (กรณีตัวอย่าง…การนำไปใช้การลดอัตราการเกิดผลิตภัณฑ์ NG ด้วยการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตสำหรับวงการอิเล็กทรอนิกส์)
2. คุณภาพผลิตภัณฑ์มีความก้าวหน้า (กรณีตัวอย่าง...การนำไปใช้ในวงการสิ่งพิมพ์และสิ่งทอ ให้มีคุณภาพแบบเดียวกัน ด้วยการป้องกันไม่ให้เกิดการ
ยืดหดตัวของผลิตภัณฑ์)
3. การพัฒนาด้านการรักษาสุขภาพ (กรณีตัวอย่าง...หากระดับความชื้นมีมากเกินกว่าที่กำหนดไว้จะทำลายเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ ดังนั้นจึงมีการนำมา
ใช้ในการควบคุมดูแลสุขภาพของปศุสัตว์ของวงการปศุสัตว์และการดูแลพนักงาน)

ตัวอย่างการนำไปใช้

●ใช้ในโรงงานหลายด้าน ได้แก่ สิ่งพิมพ์ (Printing) สิ่งทอ(Textile) กระดาษ(Paper) เป็นต้น
●สามารถเพิ่มความชื้นในบริเวณรอบๆเครื่องจักรได้หรือป้องกันไฟฟ้าสถิตได้
●ให้ความเย็นหรือป้องกันไฟฟ้าสถิตในโรงงานต่างๆ ได้แก่ โรงงานพลาสติก (Plastic Industry)โรงงานฟิล์ม(Film Manufacturing) เป็นต้น
●สามารถเพิ่มความชื้นให้กับวัสดุต่างๆได้
●ป้องกันอัคคีภัยที่เกิดจากความแห้งในอากาศได้
●ป้องกันความแห้งภายในห้อง (ได้แก่ ในโรงละคร เป็นต้น) ได้

แคตตาล็อก

AKIMist “E” ที่เป็นอุปกรณ์เพิ่มความชื้นแบบ Dry Fog

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP