Rotating Tank Cleaning Nozzles แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Rotating Tank Cleaning Nozzles

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • ล้างแทงค์ ล้างแทงค์
    • แคตตาล็อก

    หัวฉีดที่ติดภายในแทงค์ สามารถชำระล้างภายในแทงค์อัตโนมัติโดยการฉีดหมุนรอบเมื่อตอนที่จ่ายน้ำ ใช้ล้างแทงค์สำหรับใช้ในการต่างๆ ได้แก่ อาหาร สารเคมี เคมีภัณฑ์ เยื่อกระดาษ เหล็กกล้า การปั่นด้าย เรือ เซรามิค เป็นต้น นอกจากนี้ยังนำไปใช้ ในการล้าง CIP และคอนเทนเนอร์ นำไปใช้ชำระล้างแบบอัตโนมัติหลายรูปแบบตั้งแต่การใช้แรงดันสูงเพื่อฉีด เอาคราบสกปรกที่ยึดตัวแน่นไปจนถึงการชำระล้างด้วยแรงดันต่ำเพื่อฉีดของเหลวชำระล้างโดยเสมอภาคกัน และมีการนำไปใช้ในงานที่มีความเสี่ยงอันตรายหรืองานที่ยากลำบากด้วยระบบฉีดอัตโนมัตินี้ ชนิดที่ชำระล้างด้วยแรงดันสูงจะมีติดหัวฉีดที่ใส่ชิบเซรามิค มีความทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน

ข้อมูลบริษัท

SIAM IKEUCHI CO., LTD. SIAM IKEUCHI CO., LTD.
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP