ปั๊มอัดฉีดด้วยแรงดันสูง High Pressure Plunger Pump ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ปั๊มอัดฉีดด้วยแรงดันสูง High Pressure Plunger Pump

ปั๊มอัดฉีดด้วยแรงดันสูง High Pressure Plunger Pump

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 ที่พวกเราบริษัท SUGINO ได้เริ่มผลิตและจัดจําหน่ายเป็นต้นมา เครื่องหัวฉีดน้ำด้วยแรงอัดพวกเราภาคภูมิใจ ก็ได้ถูกพัฒนาต่อมาอย่างไม่หยุดหย่อน เพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายที่ไม่ต้องการเครื่องจักรที่ทําได้เพียงแค่ล้างทําความสะอาดเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงงานตัดชิ้นงาน งานกะเทาะหรือสกัดผิวด้วยเช่นกัน
ในปัจจุบัน พวกเราจึงมีเครื่องปั๊มอยู่มากมายหลายชนิด เพื่อให้เข้าถึงทุกความต้องการของคุณลูกค้าทุกท่าน

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.sugino.com/

ธุรกิจเป้าหมาย

วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี  อุตสาหกรรมเหล็ก・โลหะ・วัตถุดิบประเภทโลหะ  ธุรกิจก่อสร้าง

ข้อมูลบริษัท

Sugino Machine (Thailand) Ltd. Sugino Machine (Thailand) Ltd.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

หัวปั๊มของ SUGINO คือหัวปั๊มชนิดลูกสูบ (Plunger) น้ําด้วยแรงดันน้ําที่สูงสุดถึง 200Mpa
สามารถฉีดล้างคราบตะกรัน ภายในถังโพลีเมอร์ (Polymer Tank)และถังปฏิกริยา (Reaction Tank) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Descale Pump) และล้างเศษสิ่งสกปรกภายในเครื่องจักรหรือพาร์ท ได้อย่างแม่นยําและละเอียด สามารถใช้เป็นอุปกรณ์หลักสําหรับงานผลิตในโรงงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการนำไปใช้

สําหรับใช้ฉีดล้างทําความสะอาดภายในพาร์ทหรือเครื่องจักรต่างๆ อาทิเช่น ฉีดล้างคราบตะกรันภายในถังโพลีเมอร์หรือถังปฏิกริยา, Evaporator Cleaning, ฉีดล้างและลบเศษสิ่งสกปรกงานโลหะ, งาน Hydraulic Pressure, งานฉีดผิวคอนกรีต เป็นต้น

แคตตาล็อก

High Pressure Plunger Pump/Sugino Machine (Thailand)

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP