Roller Burnishing Tool SUPEROLL / Sugino Machine (Thailand) แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Roller Burnishing Tool SUPEROLL / Sugino Machine (Thailand)

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • Roller Burnishing Tool SUPEROLL "Super Roll" Roller Burnishing Tool SUPEROLL "Super Roll"
    • แคตตาล็อก

    Super Roll คือเครื่องมือขัดผิวให้แบบลูกกลิ้ง (Roller Burnishing Tool) มาตรฐานสากล ของ SUGINO ด้วยการใช้งานของลูกค้าอย่างต่อเนื่องมาตลอดกว่า 50 ปี นี่คือเครื่องพิสูจน์ประสิทธิภาพและคุณภาพการทํางานอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้เป็นอย่างดี Super Roll ของเรา มีอยู่หลากหลายรูปแบบและคุณสมบัติ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณลูกค้า

ข้อมูลบริษัท

Sugino Machine (Thailand) Ltd. Sugino Machine (Thailand) Ltd.
  • แคตตาล็อก

ลูกค้าหลัก

บริษัทที่ความไว้วางใจให้เราดูแล อย่างเช่น บริษัทอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์, โรงงานผลิตปิโตรเคมี รวมไปถึงบริษัทผู้ผลิตเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และเครื่องผลิตไอน้ํา เป็นต้น

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP