รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Sugino Machine (Thailand) Ltd.

Sugino Machine (Thailand) Ltd.

“คิดริเริ่มด้วยตนเอง สร้างสรรคและผลิตโดยตนเอง จัดจําหน่ายและให้บริการด้วยตนเอง” บริษัท SUGINO Machine Thailand

เนื้อหาของกิจการ

ผู้จัดจําหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม SUGINO Machine ภายในประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา ลาว และเมียรม่า (อาทิเช่น Machining Center, High Pressure Cleaning Machine, High Pressure Water Cutting Machine, Special Tool for Tube Roll, Roller Burnishing Tool) พร้อมด้วยบริการซ่อมบํารุงเครื่องจักร (Maintenance) ครบครัน

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ Sugino Machine (Thailand) Ltd. ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของSugino Machine (Thailand) Ltd.

ตารางสรุปแคตตาล็อกของSugino Machine (Thailand) Ltd.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

SUGINO Machine Thailand ได้ให้การสนับสนุน และผลิตเครื่องจักร ส่งมอบให้กับบริษัทอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ อย่างอุตสาหกรรมยานยนต์ จักรยานยนต์ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะลูกค้าในประเทศไทยและเวียดนาม คือลูกค้าหลักของพวกเรา
เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีระดับสูง พร้อมด้วยการบริการที่คุณพึงพอใจ
ให้คุณวางใจ ด้วยสุดยอดเทคโนโลยีทั้งห้าที่เราภาคภูมิใจ (Super Pressure, Super Precision, Super Speed, Super Fine, Super Finishing) และการบริการระดับดีเยี่ยม ที่จะช่วยเพิ่มการผลิตของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสไปรษณีย์

13160

พื้นที่/ประเทศ

พระนครศรีอยุธยา, ประเทศไทย

ที่อยู่

Hi-Tech Industrial Estate, 169 Moo 1, Banlane, Bang Pa-in

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

08/2003

เงินลงทุน

55,000,000 THB

จำนวนพนักงาน

11 คน - 50 คน

ลูกค้าหลัก

บริษัทที่ความไว้วางใจให้เราดูแล อย่างเช่น บริษัทอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์, โรงงานผลิตปิโตรเคมี รวมไปถึงบริษัทผู้ผลิตเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และเครื่องผลิตไอน้ํา เป็นต้น

TEL

FAX

+66(0)3572-9355

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.sugino.com

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

Sugino Machine Limited

ที่อยู่

2410 Hongo, Uozu City, Toyama Prefecture 937-8511, Japan

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

06/04/1956

เงินลงทุน

2,324,675,000 JPY

จำนวนพนักงาน

501 คน - 1000 คน

URL

http://www.sugino.com/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ Sugino Machine (Thailand) Ltd. ได้

PAGE TOP