รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

THAI OKK MACHINERY CO., LTD.

THAI OKK MACHINERY CO., LTD.

เนื้อหาของกิจการ

เครื่องกัดรวมศูนย์ (MACHINING CENTER) / เครื่องจักรกลสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ / เครื่องจักรกลสําหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ / เครื่องจักรกลสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ / เครื่องจักรกลสําหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ / อุปกรณ์และชิ้นส่วนงานประปา

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ THAI OKK MACHINERY CO., LTD. ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของTHAI OKK MACHINERY CO., LTD.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10130

พื้นที่/ประเทศ

สมุทรปราการ, ประเทศไทย

ที่อยู่

36/49 Moo 7 Suksawad Rd., Bangjak, Phrapadang

เงินลงทุน

111 million. THB

จำนวนพนักงาน

51 คน - 100 คน

TEL

FAX

+66(0)2817-7030

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น

URL

http://www.thaiokk.com/

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

OKK CORPORATION

ที่อยู่

8-10 Kitaitami, Itami City, Hyogo Prefecture, Japan

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

10/1915

เงินลงทุน

6,283,076,312 JPY

จำนวนพนักงาน

501 คน - 1000 คน

URL

http://www.okk.co.jp

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ THAI OKK MACHINERY CO., LTD. ได้

PAGE TOP