CNC2-Spindle2-Slide Precision Lathe XW-130 แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

CNC2-Spindle2-Slide Precision Lathe XW-130

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อมูลบริษัท

TAKAMATSU MACHINERY (THAILAND) CO.,LTD. TAKAMATSU MACHINERY (THAILAND) CO.,LTD.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP