รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

MAZAK (THAILAND) CO., LTD.

MAZAK (THAILAND) CO., LTD.

เนื้อหาของกิจการ

สําหรับลูกค้าในประเทศไทย มาซัค ได้มีการสํารองชิ้นส่วนอะไหล่
ของเครื่องจักรต่างๆเพื่อการบริการที่รวดเร็วและลดเวลาการหยุดทํา
งานของเครื่องจักรในภาวะฉุกเฉินให้น้อยลง
เรายังมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญประจําศูนย์เทคโนโลยีคอยให้คํา
ปรึกษาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต และออกให้บริการ
ตรวจเช็ค ซ่อมบํารุงเครื่องจักรให้กับผู้ใช้เครื่อง Mazak ทุกท่าน

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ MAZAK (THAILAND) CO., LTD. ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของMAZAK (THAILAND) CO., LTD.

ตารางสรุปแคตตาล็อกของMAZAK (THAILAND) CO., LTD.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

บริษัท มาซัค (ประเทศไทย) จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2546 และในปี 2551ได้เป็นศูนย์เทคโนโลยีของ Mazak
แห่งที่ 30 ของโลก ที่ให้บริการลูกค้าในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว Mazak
มิได้เป็นเพียงผู้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมเท่านั้น
เราเชื่อว่าการร่วมมือกันกับลูกค้ายังเป็นปัจจัยสําคัญที่จะสรรค์สร้างเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยสามารถทําให้เกิดวิธีการแก้ไขปัญหา
ที่สมบูรณ์ที่สุดตลอดจนการเป็นพันธมิตรทางการค้ากับลูกค้าในระยะยาวนั้นถือว่าเป็นความสําเร็จที่สูงสุด

รหัสไปรษณีย์

10250

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

892/1 Rama 9 Rd., Suangluang, Suangluang

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

08/2003

TEL

FAX

+66-0-2402-0651

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.mazakthai.com

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

Yamazaki Mazak Corporation

ที่อยู่

1-131 Takeda, Oguchi-cho, Niwa-gun, Aichi-Pref., Japan

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

03/1919

จำนวนพนักงาน

มากกว่า 1001 คน

URL

http://www.mazak.jp/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ MAZAK (THAILAND) CO., LTD. ได้

PAGE TOP