รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Robot Catalog

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • หุ่นยนต์เชื่อมจุดแบบเร็วสูง SRA 166/210 หุ่นยนต์เชื่อมจุดแบบเร็วสูง SRA 166/210
  • แคตตาล็อก

  หุ่นยนต์เชื่อมจุดแบบเร็วสูง (SRA 166/210) มีระบบการผลิตที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก ทําให้ลดรอบเวลา (Cycle time) 30% (เทียบกับแบบเดิมของบริษัท) ด้วยการค้นคว้าการเพิ่มความเร็ว และความหน่วง (Damping) พัฒนา 3 สิ่ง คือ น้ําหนักเบา, ความทนทาน, การควบคุมความเร็วสูง ขนาดที่กะทัดรัดให้การติดตั้งที่แน่นกว่า นอกจากนี้ยังลดภาระในการตรวจเช็คตามเวลาที่กําหนดไว้ และงานแลกเปลี่ยนชิ้นส่วน รวมทั้งการบํารุงรักษาที่ดีขึ้น ด้วยน้ําหนักที่เบาลง และการปรับ Motor Drive แบบใหม่ล่าสุด ลดการใช้พลังงานไฟฟ้ากว่าแบบเดิม 15% ลดการใช้พลังงานจากสิ่งแวดล้อม

 • หุ่นยนต์แขนกลซี่รีส์ MR หุ่นยนต์แขนกลซี่รีส์ MR
  • แคตตาล็อก

  หุ่นยนต์แขนกลซี่รีส์ MR มีการทํางานที่ยืดหยุ่นโครงสร้าง 7 แกน เพิ่มประสิทธิภาพการหมุนของส่วนปลาย(ข้อมือ) ให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น สามารถเคลื่อนไหวมืออย่างอิสระทํางานได้หลายชนิดหลายรูปแบบ จนถึงจุดที่เร็วกว่า

ข้อมูลบริษัท

NACHI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. NACHI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
 • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP