รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย : TECH DIRECTORY Thailand

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

สินค้าแนะนำ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อมูลบริษัท

ข่าวสารเทคโนโลยี22/05/2019
ความรู้พื้นฐานของกิจกรรม QC ตอนที่ 10 : เคล็ดลับในการรักษาคุณภาพของโตโยต้า

เคล็ดลับในการรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของโตโยต้าคืออะไร ? ** ความรู้พื้นฐานของกิจกรรม QC **

ระบบการผลิตแบบโตโยต้า ได้มีการปรับปรุงวิธีการและค้นคว้าพัฒนา มาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถแบ่งวิธีการปรับปรุงที่รู้จักกันดีของระบบนี้ ตามจุดประสงค์ คือ ขจัดความสูญเปล่า ยกระดับคุณภาพสินค้า ลดพัสดุคงคลัง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และระบบการผลิตแบบ ทันเวลาพอดี

PAGE TOP