รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย : TECH DIRECTORY Thailand

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

สินค้าแนะนำ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อมูลบริษัท

ข่าวสารเทคโนโลยี20/03/2019
ความรู้พื้นฐานของกิจกรรม QC ตอนที่ 8 : วิธีดำเนินการของกิจกรรมกลุ่ม QC คืออะไร

** ความรู้พื้นฐานของกิจกรรม QC ** สอนวิธีดำเนินการของกิจกรรมกลุ่ม QC !

เวลาในการใช้ชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นเวลาในที่ทำงาน จึงควรทำให้สถานที่ ทำงานสดใส สนุกสนาน เพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างร่าเริง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ทุกคนในที่ทำงานต้องรวมใจกันเป็นหนึ่งในการทำกิจกรรม QC

PAGE TOP