รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย : TECH DIRECTORY Thailand

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

สินค้าแนะนำ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อมูลบริษัท

ข่าวสารเทคโนโลยี19/02/2020
ความแตกต่างระหว่างโลหะบัดกรีที่มีตะกั่วกับไร้ตะกั่ว ** ความรู้พื้นฐานของการบัดกรีด้วยโลหะไร้ตะกั่ว **

อะไรคือองค์ประกอบที่ต่างกันระหว่างโลหะบัดกรีที่มีตะกั่วกับไร้ตะกั่ว ? ** ฉบับปรับปรุงใหม่ ** ดาวน์โหลดไฟล์ PDF !

การบัดกรีเป็นเทคนิคหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในในสาขาที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ เมื่อไม่กี่สิบกว่าปีมานี้ มีการนำโลหะบัดกรีไร้ตะกั่วมาใช้ คงจะมีช่างเทคนิคที่เปลี่ยนมาใช้โลหะบัดกรีไร้ตะกั่วได้อย่างยากลำบาก ยังมีบางอุตสาหกรรมที่ใช้ตะกั่วบัดกรีอยู่ แต่ก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของตะกั่วบัดกรีกับโลหะบัดกรีไร้ตะกั่วได้ชัดเจนขึ้น โดยในครั้งนี้จะอธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาของการบัดกรีโดยใช้โลหะบัดกรีไร้ตะกั่ว

  • ทดสอบความทนแรงดึงของบัดกรีไร้สารตะกั่ว QFPLead อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับทดสอบความแข็งแรงทางแนวเฉือนของชิ้นส่วนที่เป็นChip!วัดได้ตามมาตรฐาน JIS

  • วัตถุดิบโลหะบัดกรีปราศจากสารตะกั่ว ไม่เป็นภาระให้กับสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา !

PAGE TOP