รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย : TECH DIRECTORY Thailand

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

สินค้าแนะนำ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ข้อมูลบริษัท

ข่าวสารเทคโนโลยี18/07/2018
ความรู้พื้นฐานของการบัดกรี 3 : วิธีเลือกปลายหัวแร้ง

** ความรู้เรื่องบัดกรี **เลือกปลายหัวแร้งที่เหมาะสมที่สุดแล้วหรือยัง ?

เงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดในการบัดกรีอยู่ที่ 250 องศาเซลเซียลและใน 3 วินาที ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องถ่ายทอดความร้อนของหัวแร้งไปยังชิ้นงานที่จะบัดกรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสำคัญอย่างมากในการเลือกรูปทรงของปลาย หัวแร้งที่สัมผัสโดยตรงและถ่ายทอดความร้อนไปสู่ชิ้นงาน

PAGE TOP