【タイ語版】QC活動の基礎知識9:QC サークル活用のポイントとは?/株式会社イプロス

タイ向け 製造業マッチングサイト

TECH DIRECTORY Thailand

【タイ語版】QC活動の基礎知識9:QC サークル活用のポイントとは?


ภาพกิจกรรมQC

พิมพ์ครั้งแรก 30 มีนาคม 2561
ผู้เขียน : Mr. Kazuhiro Kurushima หัวหน้าศูนย์ Rakuraku Kaizensha

ในครั้งที่แล้ว ได้อธิบายไปแล้วเกี่ยวกับวิธีดำเนินการของกิจกรรมกลุ่ม QC ว่าคืออะไร ในครั้งนี้จะอธิบายถึงประเด็นสำคัญของการนำกลุ่ม QC มาใช้ให้เกิดประโยชน์และประเด็นปัญหาของกิจกรรมกลุ่ม QC

สมัครฟรี ได้รับข่าวสารเทคโนโลยีทุกอาทิตย์ !

ประเด็นสำคัญของการนำกลุ่ม QC มาใช้ให้เกิดประโยชน์

ในกรณีที่มีกลุ่ม QC จำนวนมากในบริษัท จะจัดให้มีงานมหกรรมคุณภาพ (นำเสนอประสบการณ์ในการทำกิจกรรมกลุ่ม QC) ซึ่งเป็นคุณลักษณะพิเศษของการทำกิจกรรมกลุ่ม QC


งานมหกรรมคุณภาพนั้นมีจุดมุ่งหมายใหญ่ๆ 4 ข้อคือ


1. จะได้รับการยอมรับและเกิดแรงจูงใจในการทำงาน เนื่องจากได้ทำกิจกรรมกลุ่ม QC ซึ่งเป็นที่รู้จักของพนักงานมากมายในโรงงานหรือบริษัท

2. การที่ใช้การนำเสนอเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน และสร้างความร่วมมือกันของสมาชิกในกลุ่ม จะทำให้รับรู้ถึงความสำเร็จได้หลังจากที่จบการนำเสนอแล้ว

3. ประสบการณ์ที่ได้รับจากการนำเสนอต่อหน้าผู้คนมากมายนั้น จะนำไปสู่การสร้างทักษะต่อไป

4. การที่ได้รับฟังการนำเสนอของกลุ่มอื่น ทำให้สามารถสังเกตเห็นสิ่งต่างๆได้ ซึ่งนำไปสู่การสร้างมาตรฐานของกิจกรรมกลุ่ม QC ให้สูงขึ้นต่อไป


ตารางที่ 1 : ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินโดยทั่วไปของงานมหกรรมคุณภาพภายในบริษัท(ที่คัดสรรมา)
ตารางที่ 1 : ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินโดยทั่วไปของงานมหกรรมคุณภาพภายในบริษัท(ที่คัดสรรมา)

กลุ่มที่ได้ผลงานยอดเยี่ยมที่งานมหกรรมคุณภาพภายในบริษัท จะได้เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพระดับภูมิภาคที่สหภาพวิทยาศาสตร์และวิศวกรของญี่ปุ่น(JUSE) จัดขึ้น กลุ่มที่ชนะก็จะได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ระดับนานาชาติ และสามารถเข้าร่วมงานมหกรรมใหญ่ๆได้


การที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ระดับนานาชาติ ซึ่งเปลี่ยนสถานที่จัดการแข่งขันทุกปี นำมาซึ่งกำลังใจให้กับสมาชิกในกลุ่ม QC ถ้าได้เข้ารอบชิงรางวัลในการแข่งขันใหญ่ ก็ยิ่งทำให้ได้รับเกียรติอย่างยิ่ง


งานมหกรรมคุณภาพที่ JUSE ให้การแนะนำอยู่นั้น มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และหลังจากที่การนำเสนอของกลุ่ม QC เสร็จเรียบร้อย ก็จะทำการประเมินอย่างรวดเร็วเพื่อคัดเลือกกลุ่มที่ได้รับรางวัล ดังนั้น กลุ่ม QC ในแต่ละกลุ่ม ต่างก็พยายามปรับเปลี่ยนดัดแปลงและนำเสนอกันอย่างขมักเขม้น


ประเด็นปัญหาของกิจกรรมกลุ่ม QC

รู้สึกได้ถึงความซบเซาของกิจกรรมกลุ่ม QCในปัจจุบัน เพราะการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ของสภาพแวดล้อมในการผลิต มีสาเหตุใหญ่ๆ ได้แก่ การผลิตจำนวนน้อยแต่หลากหลายชนิด หรือ ผลิตแบบยื่นหยุ่นได้คือเปลี่ยนแปลงชนิดและจำนวนได้ อันเนื่องมาจากความหลากหลายค่านิยมหลังจากที่มีการล่มสลายของภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่


เครื่องมือคุณภาพ 7ชนิดที่ใช้ในการทำกิจกรรมกลุ่ม QC นั้น เหมาะสำหรับการผลิตจำนวนมาก จึงทำให้ไม่ค่อยได้ผลสำหรับการผลิตจำนวนเล็กน้อย ดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ควรหาวิธีส่งเสริมกลุ่ม QC ที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน


ในกรณีเช่นนี้ สิ่งที่จะทำให้ได้ผลดี คือเน้นไปทำกิจกรรมกลุ่มย่อยอย่างที่เคยมีมา ส่งเสริมให้ทำกิจกรรมควบคุมคุณภาพ, กิจกรรม 5S และกิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงให้เป็นสถานที่ทำงานที่รู้จักเปลี่ยนสิ่งที่เปล่าประโยชน์ให้เป็นสิ่งมีค่า ถ้าได้สร้างโอกาสให้มีการประชุมรายงานของกลุ่มย่อยภายในบริษัทหรือการจัดร่วมกันระหว่างบริษัท SMEs ด้วยก็จะดียิ่งมากขึ้น


การประชุมรายงานนั้น ควรมุ่งเน้นที่การแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน ไม่ใช่เป็นการรายงานผล การที่ทำกิจกรรมเหล่านี้ไปอย่างต่อเนื่อง จะทำให้สามารถสร้างมาตรฐานที่สูงของพลังในที่ทำงานให้เป็นจริงขึ้นมาได้


เป็นอย่างไรบ้างครับ ในครั้งนี้ได้อธิบายไปแล้วเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินของงานมหกรรมคุณภาพไปแล้ว ในคร้้งหน้าจะอธิบายถึงประเด็นสำคัญของการนำกิจกรรม QC แบบไปใช้จริง โปรดติดตามตอนต่อไป !


สำนักพิมพ์: บริษัท อิพรอส จำกัด ฝ่ายบรรณาธิการ Tech Note

企業情報

株式会社イプロス 株式会社イプロス

事業内容

製造業・建設業向け技術データーベースの企画・開発・運営

対応可能言語タイ語 日本語 英語

PAGE TOP