สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD ผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดอันดับ 30/11/2016 - 06/12/2016

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD ผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดอันดับ

30/11/2016-06/12/2016

วงการธุรกิจ

 • 1
  เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน (Friction coefficient) เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน (Friction coefficient)

  เป็นเครื่องทดสอบที่วัดค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานสถิต (Coefficient of static friction) / แรงเสียดทานจลน์(Coefficient of kinetic friction) ได้อย่างง่ายดาย สามารถคํานวณค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานสถิต (Coefficient of static friction) / แรงเสียดทานจลน์ (Coefficient of kinetic friction) และจัดทําเป็นกราฟได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ประกอบอยู่ (ความเร็วของการสุ่มตัวอย่าง : ค่าสูงสุด 50Hz) [ข้อมูลพื้นฐาน] • ค่า Load สูงสุด 2N(200gf) ~ 10N(1kgf) • ระดับความละเอียดแม่นยํา ±0.2%F.S. • หน่วยวัดที่สามารถเลือกได้ N/kgf/lbf

 • 2
  ผลิตภัณฑ์คาร์บอนพิเศษ(ผลิตภัณฑ์ไอโซโทรปิก แกรไฟต์) ผลิตภัณฑ์คาร์บอนพิเศษ(ผลิตภัณฑ์ไอโซโทรปิก แกรไฟต์)

  ไอโซโทรปิก กราไฟต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความไว้วางใจสูงเนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่มีความไม่เสถียรต่ํา มีคุณสมบัติพิเศษคือ ทนความร้อนเกินปกติ เป็นตัวนํากระแสไฟฟ้า ทนต่อความเป็นกรดด่างของสารเคมีได้ดีอีกทั้งยังสามารถนําไปแปรรูปได้ดีเพราะมีน้ําหนักเบา ไอโซโทรปิก แกรไฟต์ของบริษัทโตโยซังโซมีโครงสร้างที่ละเอียด เป็นโครงสร้างไอโทรโซปิกที่ขึ้นรูปหล่อจากแรงดันสถิตย์ของเหลว อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมต่างๆในการใช้งานได้ ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบเช่น SiC coated graphite(PERMA KOTE®)ที่เคลือบพื้นผิวด้วย Silicon carbideและเทคโนโลยีความบริสุทธิ์ระดับสูงที่ดีเยี่ยมเฉพาะตัว, Pyrolytic graphite coating(PYROGRAPH®)ที่เคลือบด้วยpyrolytic carbon เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ผลิตภัณฑ์เรา งานด้านพลังงานเช่น โซลาเซล พลังงานปรมาณู การบินอวกาศเป็นต้น, polysilicon/siliconผลึกเดี่ยว, งานด้านอิเล็กโทรนิคเช่นการติดตั้งใส่ปะจุไอออนหรืองานชิ้นส่วนที่รองรับคลื่นไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น, วัตถุดิบเตาเผาของอุตสาหกรรมแต่ละชนิด, แม่พิมพ์ตอกโลหะหลอมจําพวกผสมทองแดงเป็นต้น, เส้นใยแก้วoptical fiberและใช้ในขั้วกระจายไฟฟ้าของเครืองแม่พิม์เหล็กและตอกโลหะ(die ane mold)ในเบื้องต้นและต่อจากนี้ยังคาดหวังอย่างมากในวงการลิควิดคริสตอลและงานLEDสีขาวเป็นต้น

 • 3
  High-Gain Rubber Type Coupling High-Gain Rubber Type Coupling

  “XG ซีรีส์” เป็นการดึงประสิทธิภาพของเซอร์โวมอเตอร์ออกมาให้ได้มากที่สุด ด้วยการออกแบบให้เหมาะสมที่สุดกับ”การลดทอน” และ”ความแข็ง” , ลดการฮันติ้ง ( Hunting )เมื่อค่าเกนของเซอร์โวมอเตอร์สูง , ลดเวลาในการติดตั้ง, ทำให้“ความสามารถในการผลิตสูงขึ้น”เป็นจริงได้ เพียงแค่เปลี่ยน Coupling จะแก้ปัญหาการฮันติ้ง ( Hunting )เมื่อค่าเกนของเซอร์โวมอเตอร์สูงได้

 • 4
  Embedded computer "the BOX-PC series" Embedded computer "the BOX-PC series"

  “BOX-PC series” ของ Contec นั้น เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสําหรับใช้งานเชิงอุตสาหกรรมที่ดีไซน์โดยเน้น รูปลักษณ์ ฟังก์ชั่น ความน่าเชื่อถือ ซึ่งเหมาะสมที่สุดในการประกอบติดตั้ง มั่นใจได้ถึงสมรรถนะที่เพียบพร้อมซึ่งเห...

 • 5
  DOP Series Dry Vacuum Pumps DOP Series Dry Vacuum Pumps

  ทางบริษัทUlvac Co,.Ltd. เปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่าย • เป็นปั๊มที่มีความเหมาะสมกับ suction แบบเคลื่อนที่ • เป็น Dry vacuum pump ที่ไม่จําเป็นต้องมีการใช้น้ำมันในจุดข้อต่อเชื่อม • เป็นปั๊มสุญญากาศที่สามารถทํางา...

 • 6
  Aluminium Frame (อลูมิเนียมเฟรม)/ Aluminium Profile (อลูมิเนียมโปรไฟล์) 『Basic Frame』 Aluminium Frame (อลูมิเนียมเฟรม)/ Aluminium Profile (อลูมิเนียมโปรไฟล์) 『Basic Frame』

  「Basic Frame」เป็น frame พื้นฐานของ Alfa Frame เราดีไซน์ outline และ T-Slot ด้วยขนาดวัดที่เป็นมาตรฐาน ทำให้สามารถที่จะประกอบได้อย่างอิสระ Bracket พื้นฐานและอุปกรณ์เสริมได้ด้วยสลักเกลียว 【ลักษณะพิเศษ】 ○ สาม...

 • 7
  Clean Booth 『Alfa Custom Clean Booth』 Clean Booth 『Alfa Custom Clean Booth』

  ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ รองรับได้อย่างยืดหยุ่นตามแบบ Layout! Aluminium Frame (อลูมิเนียมเฟรม)/ Aluminium Profile (อลูมิเนียมโปรไฟล์) เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุที่เป็นเหล็กแล้ว 「ทั้งสวย แข็งแรง และน้ำหนักเ...

 • 8
  เครื่องปรับแต่งชิ้นงานแนวตั้งความเที่ยงตรงสูง UVM-450C(V2) เครื่องปรับแต่งชิ้นงานแนวตั้งความเที่ยงตรงสูง UVM-450C(V2)

  UVM-450C(V2) ได้ถูกพัฒนาเป็นเครื่องปรับแต่งชิ้นงานแนวตั้งที่เปี่ยมด้วยสมรรถนะด้านต้นทุน ภายใต้คอนเซ็ปต์การปรับแต่งชิ้นงานคุณภาพสูง ความเร็วสูง ฝังแกนหลักที่เป็นแบริ่งไฮโดรสแตติก (Hydrostatic) ความเที่ยงตรงสูงข...

 • 9
  แหล่งจ่ายไฟ เอาท์พุทเดี่ยว AC-DC ซีรีย์ LS (25W ~ 200W) แหล่งจ่ายไฟ เอาท์พุทเดี่ยว AC-DC ซีรีย์ LS (25W ~ 200W)

  ・ ดีต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัด ・ อุณหภูมิใช้งานกว้างตั้งแต่ -25℃ ถึง +70℃ ・ มีกระแสรั่วต่ำกว่า 1mA ・ ทนไฟกระชากได้ในช่วง 5 วินาทีที่ 300VAC ・ Full line up ตั้งแต่แรงดันสูงจนถึงแรงดันต่ำ (สำหรับเครื่องอย่าง P...

 • 10
  Digital Signage Solutions "The Signage View series" Digital Signage Solutions "The Signage View series"

  หากประสงค์จะขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการเริ่มใช้ะบบ Digital Signage System กรุณาติดต่อได้ที่ Contec! ในฐานะเป็น ผู้ผลิต เชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ เราได้ใช้ประสบการณ์ในการพัฒนาระบบเชิงอุตสาห...

 • อันดับหนึ่งในการจัดอันดับครั้งก่อนหน้า
  DOP Series Dry Vacuum Pumps DOP Series Dry Vacuum Pumps

  ทางบริษัทUlvac Co,.Ltd. เปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่าย • เป็นปั๊มที่มีความเหมาะสมกับ suction แบบเคลื่อนที่ • เป็น Dry vacuum pump ที่ไม่จําเป็นต้องมีการใช้น้ำมันในจุดข้อต่อเชื่อม • เป็นปั๊มสุญญากาศที่สามารถทํางา...

  การจัดอันดับครั้งล่าสุด

สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD ผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดอันดับ ผลรวบรวมการจัดอันดับ

PAGE TOP