สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD ผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดอันดับ 17/06/2015 - 23/06/2015

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD ผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดอันดับ

17/06/2015-23/06/2015

วงการธุรกิจ

 • 1
  เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน (Friction coefficient) เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน (Friction coefficient)

  เป็นเครื่องทดสอบที่วัดค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานสถิต (Coefficient of static friction) / แรงเสียดทานจลน์(Coefficient of kinetic friction) ได้อย่างง่ายดาย สามารถคํานวณค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานสถิต (Coefficient of static friction) / แรงเสียดทานจลน์ (Coefficient of kinetic friction) และจัดทําเป็นกราฟได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ประกอบอยู่ (ความเร็วของการสุ่มตัวอย่าง : ค่าสูงสุด 50Hz) [ข้อมูลพื้นฐาน] • ค่า Load สูงสุด 2N(200gf) ~ 10N(1kgf) • ระดับความละเอียดแม่นยํา ±0.2%F.S. • หน่วยวัดที่สามารถเลือกได้ N/kgf/lbf

 • 2
  ฟิล์มสำหรับวัดแรงกด, PRESCALE ฟิล์มสำหรับวัดแรงกด, PRESCALE

  ฟิล์มสำหรับวัดแรงกดซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวในโลก ทำให้สามารถตรวจดูแรงกดและความต่างของแรงกดบนพื้นผิวได้อย่างง่ายดายซึ่งปกติมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้

 • 3
  Servo Flex SFC คับปลิ้งแบบแผ่นเหล็กสปริง Servo Flex SFC คับปลิ้งแบบแผ่นเหล็กสปริง

  คับปลิ้งแผ่นเหล็กสปริงที่คิดค้นมาเพื่อควบคุมที่ต้องการความแม่นยำสูง การกำหนดตำแหน่งและความเร็วของ SERVOมอเตอร์ที่เที่ยงตรง การที่เลือกแผ่นเหล็กสปริงซ้อนกันเป็นชั้นในส่วนส่งกำลังอันเป็นคุณสมบัติพิเศษจะทำให้หมุนเกลียวได้แน่นขึ้นและเคลื่อนไปตามเพลาเดียวกันหรือชั้นที่ต่างกันหรือติดปลายได้ไหลลื่นเลือกเอาไว้ใช้กับแคลมป์ที่ติดเข้ากับเพลาจำต้องส่งกำลังที่เกิดจากการเสียดทานกันดังนั้นจะต้องไม่สะท้อนกลับเด็ดขาด แม้ว่าเวลาผ่านไปหลายปีก็ไม่มีการเปลี่ยนสภาพเช่นเดียวกับ คับปลิ้งที่ทำจากยางหรือเรซิ่นมีผลิตภัณฑ์ให้เลือก เป็น ส่วนประกอบ แบบเดี่ยวเน้นความคงทนหรือ ส่วนประกอบ แบบคู่เน้นความยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริม เช่น ตัวแปลงสำหรับใช้กับเพลาหมุนแบบแคบของ Servoมอเตอร์ อุปกรณ์ที่ปรับเข้ากับความยาว อุปกรณ์ดัดแปลงไว้ใช้กับกุญแจสำหรับแคลมป์ฮับโดยมีขนาดความกว้างที่รองรับได้

 • 4
  ผลิตภัณฑ์คาร์บอนพิเศษ(ผลิตภัณฑ์ไอโซโทรปิก แกรไฟต์) ผลิตภัณฑ์คาร์บอนพิเศษ(ผลิตภัณฑ์ไอโซโทรปิก แกรไฟต์)

  ไอโซโทรปิก กราไฟต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความไว้วางใจสูงเนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่มีความไม่เสถียรต่ํา มีคุณสมบัติพิเศษคือ ทนความร้อนเกินปกติ เป็นตัวนํากระแสไฟฟ้า ทนต่อความเป็นกรดด่างของสารเคมีได้ดีอีกทั้งยังสามารถ...

 • 5
 • 6
  เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกชนิดระบบไฟฟ้าครบวงจร "EC100SX" เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกชนิดระบบไฟฟ้าครบวงจร "EC100SX"

  ตระกูล EC-SX เป็นเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกชนิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดที่มีสมรรถนะสูง ทำให้ "ความสามารถการผลิตสูง" และ "การขึ้นรูปอย่างมีเสถียรภาพ และมีความแม่นยำ" เป็นจริงได้ ด้วยการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐานขึ้นอย่างมาก โดยอ...

 • 7
  DAP/DA/DAT Series Dry Vacuum pumps DAP/DA/DAT Series Dry Vacuum pumps

  【ภาพรวมของผลิตภัณฑ์】 ● เป็นปั๊มสูญญากาศที่สามารถผลิตผลงานมากมายซึ่ง มี Standard type ของ Dry vacuum pump ● เป็นปั๊มแบบแห้งที่ไม่มีการใช้น้ํามันที่บริเวณรอยต่อ ● เป็นปั๊มสูญญากาศที่มีการออกแบบให้มีความปลอดภัย...

 • 8
  เครื่องปรับแต่งชิ้นงานแนวตั้งความเที่ยงตรงสูง UVM-450C(V2) เครื่องปรับแต่งชิ้นงานแนวตั้งความเที่ยงตรงสูง UVM-450C(V2)

  UVM-450C(V2) ได้ถูกพัฒนาเป็นเครื่องปรับแต่งชิ้นงานแนวตั้งที่เปี่ยมด้วยสมรรถนะด้านต้นทุน ภายใต้คอนเซ็ปต์การปรับแต่งชิ้นงานคุณภาพสูง ความเร็วสูง ฝังแกนหลักที่เป็นแบริ่งไฮโดรสแตติก (Hydrostatic) ความเที่ยงตรงสูงข...

 • 9
  O ring O ring

  O ring เป็นประเก็นที่มีหน้าตัดเป็นลักษณะวงกลม .สวมเข้าในส่วนที่เป็นร่อง ถูกบีบอัดในระดับที่เหมาะสม ใช้ป้องกันของเหลวรั่วไหลเช่น น้ำมัน , น้ำ , อากาศ , แก๊ส เป็นต้น “V ring”สามารถป้องกันการเกาะติดของสารผสมต...

 • 10
  GHD Series Oil-sealed Rotary Vacuum Pumps GHD Series Oil-sealed Rotary Vacuum Pumps

  ทางบริษัทUlvac Co,.Ltd. เปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่าย • การเลือกใช้งาน Magnet couplingจะทําให้ไม่มีการรั่วไหลของน้ํามันจาก shaft seal สามารถยืดอายุการใช้งานได้ • การใส่วาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับลงไปด้านล่างท่อ S...

 • อันดับหนึ่งในการจัดอันดับครั้งก่อนหน้า
  DOP Series Dry Vacuum Pumps DOP Series Dry Vacuum Pumps

  ทางบริษัทUlvac Co,.Ltd. เปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่าย • เป็นปั๊มที่มีความเหมาะสมกับ suction แบบเคลื่อนที่ • เป็น Dry vacuum pump ที่ไม่จําเป็นต้องมีการใช้น้ำมันในจุดข้อต่อเชื่อม • เป็นปั๊มสุญญากาศที่สามารถทํางา...

  การจัดอันดับครั้งล่าสุด

สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD ผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดอันดับ ผลรวบรวมการจัดอันดับ

PAGE TOP