ส่วนประกอบรถยนต์ ผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดอันดับ 14/12/2016 - 20/12/2016

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ส่วนประกอบรถยนต์ ผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดอันดับ

14/12/2016-20/12/2016

วงการธุรกิจ

 • 1
  Obbligato วิธีป้องกันข้อมูลรั่วไหล (Security Solution / Data Loss Prevention) Obbligato วิธีป้องกันข้อมูลรั่วไหล (Security Solution / Data Loss Prevention)

  【 ท่านต้องการนโยบายความปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลโดยใช้ “Obbligato / Data Loss Prevention (DLP)” ของ NEC หรือไม่? 】 ขอแนะนำสำหรับท่านที่มีปัญหาดังนี้ □ กังวลเรื่องความเสี่ยงในการรั่วไหลหรือถูกขโมยข้อมูลทางเทคนิค เช่น แบบร่าง (Drawing) รายการประกอบแบบ (Specification) □ ต้องการป้องกันปัญหาในการนำข้อมูลเทคนิคออกไปโดยผู้ที่ ลาออกจากบริษัท □ จะเกิดปัญหาถ้ามีการนำข้อมูลความลับของบริษัทออกไป เช่น สูตร การผลิต อัตราส่วนผสม ! “Obbligato / Data Loss Prevention” จะป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูล ความลับบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกันออกไปนอกบริษัทโดยเด็ดขาด ท่านสามารถเปลี่ยนระบบและ File Server ปัจจุบัน ให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลความลับ (Confidential Sever) เพื่อแก้ปัญหาการรั่วไหลของข้อมูล ได้อย่างง่ายดายและราคาถูก สามารถสร้าง Environment ที่ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลความลับ (Confidential data leakage) ได้ โดยไม่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส (Encryption) ท่านจึงไม่ต้องกังวลว่าจะทำให้โครงสร้างลิ้งค์ของข้อมูล CAD เสียหาย นอกจากนี้ ยังลงระบบได้อย่างราบรื่นในประเทศจีนซึ่งมีข้อจำกัดในการเข้ารหัสอีกด้วย ★ การใช้ “Obbligato / Data Loss Prevention” จะช่วยป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลความลับที่เก็บรวบรวมไว้ในบริษัทได้ ★

 • 2
  “Mega flow X, Mega flow coupling และแบบที่มีวาล์วไล่แก๊ส (purge)” คับปลิ้งประหยัดพลังงานของ CHIYODA TSUHO “Mega flow X, Mega flow coupling และแบบที่มีวาล์วไล่แก๊ส (purge)” คับปลิ้งประหยัดพลังงานของ CHIYODA TSUHO

  “Mega Flow X Coupling” เป็นเครื่องมือที่ใช้ลม ช่วยเพิ่มศักยภาพ การทำงานของเครื่องจักร ช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากแรงดันและความเสียหายที่เกิดจาก การไหลรั่ว เชื่อมต่อได้เพียงปุ่มเดียว และแบบที่มีวาล์วไล่ความดันที่เหลือสองฝั่ง (ฝั่งสายยางและฝั่งเครื่องมือ) ช่วยป้องกันการดีดของสายยางเมื่อ ถอดเครื่องมือออก [ลักษณะจำเพาะ] ○ สิ่งที่ใช้ไหลผ่าน  อากาศอัด ○ อุณหภูมิโดยรอบ -5 ถึง 60℃ ○ แรงดันสูงสุดที่รับได้ 1.5MPa * โปรดทราบ : คับปลิ้งที่มีคันโยกสีดำเป็นแบบที่ไม่มีวาล์วไล่ความดัน

 • 3
  บริการ PLM (Product Lifecycle Management) แบบ Cloud ของ NEC “Obbligato for SaaS” บริการ PLM (Product Lifecycle Management) แบบ Cloud ของ NEC “Obbligato for SaaS”

  【 ท่านต้องการแก้ปัญหาที่หน้างานออกแบบ โดยใช้ PLM แบบ Cloud ของ NEC “Obbligato for SaaS” หรือไม่? 】 □ มีความสูญเปล่าในงานออกแบบมาก! ไม่สามารถสร้าง BOM โดยใช้ EXCEL ได้อีกต่อไป! □ เกิดข้อผิดพลาดจากการเปลี่ยนแบบมาก! ไม่รู้ว่างานชิ้นใดเป็นแบบร่างล่าสุด! □ ไม่สามารถแชร์ข้อมูลสินค้าระหว่างญี่ปุ่นกับไทยได้! “Obbligato for SaaS” ทำให้ท่านสามารถใช้งาน PLM ได้อย่างรวดเร็วและราคาถูก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานออกแบบ “Obbligato for SaaS” เป็นระบบที่รวบรวมและควบคุมช้อมูลทางเทคนิค เช่น แบบร่าง (Drawing) รายการประกอบแบบ (Specification) และข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแบบ (ECO) ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมการผลิต โดยเชื่อมโยงกับ BOM (โครงสร้างสินค้า) อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ ERP และระบบการผลิต ในการนำเสนอ “Obbligato for SaaS” ให้ลูกค้า NEC จะสร้างฐานการแชร์ข้อมูลสินค้าที่จำเป็นในการผลิต และสนับสนุนการปรับปรุงความสามารถในการพัฒนาสินค้าของลูกค้ารวมถึงการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ★เราเปิดให้ใช้ทดลองใช้ฟรี! ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ ★

ส่วนประกอบรถยนต์ ผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดอันดับ ผลรวบรวมการจัดอันดับ

PAGE TOP