ส่วนประกอบรถยนต์ ผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดอันดับ 20/01/2016 - 26/01/2016

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ส่วนประกอบรถยนต์ ผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดอันดับ

20/01/2016-26/01/2016

วงการธุรกิจ

 • 1
  เครื่องทดสอบแรงดึง เครื่องทดสอบแรงดึง

  เครื่องทดสอบแรงดึงของ IMADA นั้น สามารถทําการทดสอบแรงดึงได้หลากหลายรูปแบบอย่างง่ายดาย ขนาดน้ําหนัก Load มากสุด คือ 2N(200gf) ~ 5000N(500kgf) เนื่องจากมี Chuck jig รูปร่างและประเภทต่างๆมากมายให้เลือก จึงสามารถทําการทดสอบแรงบีบอัดได้หลากหลายประเภท อาทิ Stab test, Pressure test, Bending test เป็นต้น การทดสอบความแข็งแรงของฟิล์มโดยแรงดึง (Tensile strength test) การทดสอบโดยเสียบเข้าและถอดออกจากคอนเนคเตอร์ (Repetitive connection test) การทดสอบดึงจุกคอร์กจากขวดไวน์ (Pull‐out strength test) เป็นต้น ด้วยการเซ็ตค่าและการใช้ที่ง่ายดาย ประกอบกับขนาดกระทัดรัดแบบตั้งโต๊ะ ทําให้สามารถทําการทดสอบแรงดึงได้อย่างสบายๆแม้อยู่ในพื้นที่หน้างาน มีการจัดเตรียมประเภทและช่วงระยะค่า Load (Load range) ที่หลากหลายตามความต้องการตรวจวัดของลูกค้า เช่น แบบเรียบง่ายและประหยัด แบบตรวจวัดค่าด้วยความละเอียดแม่นยํา เป็นต้น

 • 2
  Load-Displacement measurement unit FSA Series Load-Displacement measurement unit FSA Series

  ยูนิตการวัดเฉพาะทางสําหรับตรวจวัด / วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง Load กับ Displacement สร้างกราฟจากข้อมูล Load และ Displacement ด้วยระบบ Real time เหมาะสมที่สุดกับการทดสอบวัตถุดิบที่มีคุณลักษณะพิเศษ การทดสอบสัมผัสความรู้สึก (Tactile feedback) [ข้อมูลพื้นฐาน] • ใช้ได้กับทั้งแรงบีบอัด / แรงดึง • ค่า Load สูงสุด (Maximum load) : 2N(200fg) ~ 2500N(250kgf) • ความละเอียดแม่นยําสูง ระดับความละเอียดถูกต้องของค่า Load : ±0.2% Full Scale, Displacement accuracy : ±0.1mm±1digit • หน่วยวัดที่สามารถเลือกได้ Load : N/kgf/lbf displacement : mm/inch • มีการเซ็ตสิ่งที่จําเป็นในการตรวจวัด อาทิ Jig สําหรับทําการทดสอบแรงบีบอัด /ทดสอบแรงดึงในขั้นพื้นฐาน เช่น Gauge ที่จําเป็นสําหรับการตรวจวัด Measurement stand ซึ่งมี Displacement meter บรรจุอยู่ ซอฟต์แวร์ที่นําความสัมพันธ์ของ Load และ Displacement มาจัดทํากราฟ เป็นต้น

 • 3
  ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรางรถไฟ ชิ้นส่วนข้อต่อ ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรางรถไฟ ชิ้นส่วนข้อต่อ

  ในแผนกชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เราได้ผลิตRocker Arm valveรถยนต์ที่เป็น ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับรางวาล์ว อีกทั้งผลิตชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์และ รถยนต์ ในด้านกลไก ได้สร้างสรรค์การเคลื่อนที่ตามเค้าโครงภายนอกของ Camnose ที่เป็น Camshaft และส่งไปยังValve เพื่อทำให้ Valve เปิด นำชิ้นส่วนเหล่านี้มาเป็นแกนหลักของการผลิตสินค้าตีขึ้นรูป เช่น ชิ้นงาน Transmission ชิ้นส่วนเครื่องจักร Semiconductor และชิ้นส่วน รางรถไฟ เป็นต้น

ส่วนประกอบรถยนต์ ผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดอันดับ ผลรวบรวมการจัดอันดับ

PAGE TOP