วัตถุ/สารเจือปนในอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการ | รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย : TECH DIRECTORY Thailand

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

วัตถุ/สารเจือปนในอาหาร

วัตถุ/สารเจือปนในอาหาร

  • แนะนำบริษัท MIKUNI PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD . แนะนำบริษัท MIKUNI PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD .
    • แคตตาล็อก

    MIKUNI PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD .เป็นบริษัทที่หลักๆ จะผลิตและจำหน่ายสารปรุงแต่งผลิตภัณฑ์อาหาร สารเคมีในอุตสาหกรรรม ผลิตภัณฑ์ยา บริษัทเรา เริ่มต้นจากการผลิตน้ำตาลเทียม หลังจากนั้นได้เริ่มพัฒนาธุรกิจโดยเริ่มผลิตออร์กาโนฟอสเฟส และได้เริ่มเข้าไปทำงานในธุรกิจระหว่างผลิตภัณฑ์ยาและสารเคมีทางการเกษตร ซึ่งได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับที่ดีในด้านเทคโนโลยี และคุณภาพ ※รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามโดยตรง

    ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ

    MIKUNI PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD .

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

PAGE TOP