วัสดุทั่วไป ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

วัสดุทั่วไป

วัสดุทั่วไป

 • ผลิตภัณฑ์ใยสังเคราะห์"บริษัท SUNCHEMICAL CO., LTD." ผลิตภัณฑ์ใยสังเคราะห์"บริษัท SUNCHEMICAL CO., LTD."

  ด้วยข้อดีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกระบวนการผลิตที่ใช้ระยะเวลาสั้น กระชับ อีกทั้งยังมีการนำคุณลักษณะพิเศษของวัสดุที่ใช้มาช่วยให้การผลิตง่ายขึ้น จึงทำให้สามารถตัดได้อย่างอิสระตามที่ต้องการ ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะพิเศษที่โดดเด่นสูงสุดของวัสดุใยสังเคราะห์ของบริษัทฯ จากความสามารถในการจัดส่งได้ภายในระยะเวลารวดเร็วและจุดเด่นในด้านกระบวนการแปรรูปของบริษัทฯ จึงทำให้บริษัทฯ สามารถรองรองความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  SUNCHEMICAL CO., LTD.

 • แนะนำบริษัท"บริษัท SUNCHEMICAL CO., LTD." แนะนำบริษัท"บริษัท SUNCHEMICAL CO., LTD."

  บริษัทฯ ดำเนินการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ครอบคลุมหลากหลายประเภทตั้งแต่วัสดุสำหรับงานอุตสาหกรรมโดยเริ่มจากวัสดุตกแต่งภายในรถยนต์ ตลอดไปจนถึงวัสดุสำหรับการกีฬาและเครื่องนุ่งห่ม ด้วยจุดเด่นในด้านต่างๆ ของบริษัท เช่น การผลิตซึ่งทำจากวัตถุดิบที่มีคุณลักษณะพิเศษของใยสังเคราะห์, ความสามารถในการผลิตและระยะเวลาในการผลิตที่สั้น จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในวงการอุตสาหกรรม หากเป็นงานทางด้านใยสังเคราะห์ กรุณามอบหมายให้บริษัท SUNCHEMICAL CO., LTD. เป็นผู้ดูแลท่าน

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  SUNCHEMICAL CO., LTD.

 • KASAHARA Industry Co., Ltd."แนะนำธุรกิจ" KASAHARA Industry Co., Ltd."แนะนำธุรกิจ"

  เรามีเซลส์ออฟฟิคอยู่ในญี่ปุ่น และมีบริษัที่เกี่ยวข้องอยู่ทั้งในญีปุ่นและพัฒนาสู่ทั่วโลกในต่างประเทศมุ่งเน้น งานก่อสร้าง และกระบวนการผลิตฟิลม์สำหรับออฟติคอลฟังก์ชั่น เรามุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าเพื่อสนับสนุนลูกค้าโดยการใช้พลังความคิดที่สะสมมายาวนานและความยืดหยุ่นในการทำงาน

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  KASAHARA Industry Co., Ltd.

 • UNIVERSE DEVELOPMENT Co.,Ltd น้ำยากำจัดน้ำมัน"Oil Gator" UNIVERSE DEVELOPMENT Co.,Ltd น้ำยากำจัดน้ำมัน"Oil Gator"

  เพิ่มจุลินทรีย์และสารอาหารที่มีความสามารถในการแยกตัวน้ำมันแร่ และยังมีลักษณะเด่นตรงที่เป็นอุปกรณ์ในการกำจัดน้ำมันบนถนนและในโรงงานอีกด้วย

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  UNIVERSE DEVELOPMENT Co.,Ltd

 • UNIVERSE DEVELOPMENT Co.,Ltd น้ำยากำจัดน้ำมัน "Oilmedy" UNIVERSE DEVELOPMENT Co.,Ltd น้ำยากำจัดน้ำมัน "Oilmedy"

  กระจายโมเลกุลน้ำมันได้เป็นอนุภาคเล็กๆและควบคุมกลิ่นน้ำมันด้วยน้ำยากำจัดกลิ่นจากพืชพันธ์ธรรมชาติ แตกตัวน้ำมันในน้ำและกรดคาร์บอนิกจากเชื้อจุลินทรีย์และมีผลในการกำจัดนำ้มัน

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  UNIVERSE DEVELOPMENT Co.,Ltd

 • UNIVERSE DEVELOPMENT Co.,Ltd น้ำยากำจัดน้ำมัน"Cell Sorb" UNIVERSE DEVELOPMENT Co.,Ltd น้ำยากำจัดน้ำมัน"Cell Sorb"

  เรื่องจากจะเป็นแบบไม่ดูดซับน้ำพอเศษจึงสามารถดูดจับต้ำมันได้ในระยะเวลาอันสั้น และยังเป็นวัสดุดูดจับน้ำมันที่เป็นมิตรต่อคนและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นฝ้ายที่ใช้กระดาษรีไซเคิล

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  UNIVERSE DEVELOPMENT Co.,Ltd

 • UNIVERSE DEVELOPMENT Co.,Ltd"Borax" UNIVERSE DEVELOPMENT Co.,Ltd"Borax"

  พื้นที่ผิวหน้ามากกว่าเมื่อเทียบกับวัสดุสัมผัสของรูปร่างของรังผึ้งที่ทำจากพลาสติกในปัจจุบัน จึงมีจุลินทรีย์หลากหลายชนิดในปริมาณมากและมีประสิทธิพทพใรการจัดการบำบัดน้ำเสีย

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  UNIVERSE DEVELOPMENT Co.,Ltd

 • UNIVERSE DEVELOPMENT Co.,Ltd "Water Treat Series" UNIVERSE DEVELOPMENT Co.,Ltd "Water Treat Series"

  ขอบเขตของเชื้อที่เพาะเลี้ยงขึ้นมาเป็นพิเศษจำนวนหลายร้อยล้านตัวที่รวมอยู่ในเวชศาสตร์ชีวภาพ จะใช้สารอินทรีย์ในการจัดการในระยะเวลาอันสั้น และแก้ไขปัญหาการบำบัดน้ำเสีย

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  UNIVERSE DEVELOPMENT Co.,Ltd

 • UNIVERSE DEVELOPMENT Co.,Ltd"แนะนำกิจการ" UNIVERSE DEVELOPMENT Co.,Ltd"แนะนำกิจการ"

  ซึ่งมีหลากหลายกิจการทั้งคอมเทคMB、กิจการการก่อสร้างอาคาร กิจการด้านสิ่งแวดล้อม กิจการด้านFC กิจการด้านการศึกษาหาความรู้ เป็นต้น บริษัทจะมุ่งมั่นขยายในหลากหลายสาขาด้วยประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมา

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  UNIVERSE DEVELOPMENT Co.,Ltd

 • สารปรับปรุงคุณภาพดิน"Aruka Super Lock" สารปรับปรุงคุณภาพดิน"Aruka Super Lock"

  สามารถปรับปรุงคุณสมบัติของดินทรายให้มีคุณสมบัติความคล่องในการไหลต่ำโดยทำให้อนุภาคละเอียดในดินทรายเกาะกลุ่มเป็นก้อนได้ ด้วยการเติม・ผสมเข้าไปในดินทรายที่มีส่วนผสมของน้ำสูงและมีคุณสมบัติการไหลสูง ปริมาณที่ใช้ในการเติมน้อย มีชื่อเสียงด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจบริการ

  TAIKO TRADING CO.,LTD

 • Slit โครงสร้าง "One Two Slit" Slit โครงสร้าง "One Two Slit"

  ติดตั้งง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างติดตั้งโดยคงความละเอียดแม่นยำ สามารถช่วยลดต้นทุนได้เมื่อเปรียบเทียบกับ Slit สำเร็จรูป เรามีไลน์ผลิตภัณฑ์ให้คุณได้เลือกสรรให้ตรงตามการนำไปใช้งานด้วย

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจบริการ

  TAIKO TRADING CO.,LTD

 • สารปรับปรุงคุณภาพ "CP-1" สารปรับปรุงคุณภาพ "CP-1"

  เรซินที่มีคุณสมบัติการดูดซับสูง มีความสามารถในการดูดซับสูง ดูดซับและกักเก็บส่วนประกอบของน้ำที่อยู่ในดินเอาไว้ ทำให้คุณสมบัติการไหลลดลง ปรับปรุงคุณภาพของพวกดินที่ขุดลอก, ดินที่ทิ้งจากการเจาะ ฯลฯ ในทันที สามารถลำเลียงขนส่งได้ด้วยรถบรรทุกเทท้าย

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจบริการ

  TAIKO TRADING CO.,LTD

 • สารเพิ่มโคลน " Aruka Gel Premium" สารเพิ่มโคลน " Aruka Gel Premium"

  มีฤทธิ์การอุดตันเกาะจับและความหนืดสูงมาก กระจัดกระจายได้ยาก สามารถผสมในดินขุดเจาะได้อย่างมีประสิทธิภาพดี อีกทั้ง ยังคงสภาพการไหลพลาสติกซึ่งน้ำไม่ไหลผ่านของห้อง Chamber ให้คุณสมบัติการไหลพลาสติกที่ดีกับดินขุดเจาะ ป้องกันการแตกตัว

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจบริการ

  TAIKO TRADING CO.,LTD

 • สารเพิ่มโคลน "Aruka Gel-M" สารเพิ่มโคลน "Aruka Gel-M"

  ด้วยคุณสมบัติความหนืดที่มีอยู่ในกรดแอลจีนิก ทำให้ดินที่ขุดเจาะมีสภาพความคล่องการไหลดี อีกทั้ง ยังสามารถปรับความหนืดได้อย่างง่ายดายโดยการเพิ่มสารเพิ่มความข้นหนืด เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปปรับใช้กับพื้นดินได้หลากหลายชนิด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจบริการ

  TAIKO TRADING CO.,LTD

 • MAC Co., Ltd."รายละเอียดกิจการ" MAC Co., Ltd."รายละเอียดกิจการ"

  เราให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การนำเข้า การก่อสร้าง และการติดตั้งอุปกรณ์ การจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ชิ้นส่วนหรือวัสดุแต่ละประเภท ไปจนถึง การดูแลบำรุงรักษา การทำความสะอาดชิ้นส่วน และการติดตามผลหากมีการปรับปรุงแก้ไข

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจขนส่ง・โลจิสติกส์・คลังสินค้า ธุรกิจบริการ

  MAC Co., Ltd.

 • Kanazawa seisakujo Co.ltd"แนะนำธุรกิจ" Kanazawa seisakujo Co.ltd"แนะนำธุรกิจ"

  พัฒนาสินค้าเดิมเพื่อผลการก่อสร้างขนาดใหญ่ ก่อสร้างโล่・สร้างอุโมงค์ ในปีที่ผ่านมาเราทำงานอย่างแข็งขันร่วมมือพัฒนากับอุตสาหกรรม และมหาวิทยาเทคนิค จนประสบผลสำเร็จได้จดสิทธิบัตรอุปกรณ์แยกแผ่นดินไหว

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Kanazawa seisakujo Co.ltd

 • แผ่นสะท้อนแสง"คิวาไลท์" แผ่นสะท้อนแสง"คิวาไลท์"

  ทนทานเป็นเยี่ยม、ซ่อมแซมง่าย、ถูกประเมินว่าต้นทุนต่ำ、ซึ่งเป็นความภูมิใจในผลงาน 30ปี ดึงดูดความสนใจสูงในการมองตอนค่ำคืน、ถูกใช้อย่างแพร่หลายในงานโฆษณา・และโปรโมรสินค้า

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ ธุรกิจบริการ

  KIWA Chemical Industry.co.,ltd.

 • Kiwa Chemical Industry Co.,Ltd."แนะนำธุรกิจ" Kiwa Chemical Industry Co.,Ltd."แนะนำธุรกิจ"

  มุ่งมั่นวิจัยปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น เพื่อได้รับการประเมินที่ดีจากอุตสาหกรรม ต่างๆอย่างกว้างขวาง เพื่อที่จะตอบสนองความจำเป็นในด้านต่างๆ เราพยายามที่จะเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและราคาต่ำ

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ ธุรกิจบริการ

  KIWA Chemical Industry.co.,ltd.

 • ジオセル製品"ジオウェッブ" ジオセル製品"ジオウェッブ"

  ผลิตภัณฑ์นี้เป็นGeocell Productที่ผลิตขึ้นรูปเป็นรูปร่างสลับหว่างฟันปลา น้ำหนักเบา, ขนาดกระทัดรัด จึงสะดวกในการจัดเก็บ และสามารถขนไปยังหน้างานได้ง่ายด้วย สามารถใช้เป็นวัสดุป้องกันทางลาดชัน และการติดตั้งก็ง่ายด้วย วัตถุดิบจะใช้โพลีเอทิลีนที่มีมีความหนาแน่นสูงและมีสมบัติทนทานและยืดหยุ่นเป็นเยี่ยม สามารถติดตั้งให้สอดคล้องกับรูปร่างของหน้างานได้

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ อื่นๆ

  NIHONKAIYOUSEIBI CORPORATION

 • Basket frame Basket frame

  ผลิตภัณฑ์นี้ มีน้ำหนักเบาและเป็นโครงสร้างที่เรียบง่าย พร้อมกับจัดเตรียมความแข็งแรงที่ทนเพียงพอในฐานะกำแพงกันดิน ขึงVegetation sheetไว้ภายใน และบดอัดแน่นไปบนดินทรายท้องถิ่นที่เติมใส่เข้าไปเพื่อทำให้แข็ง ก็จะเป็นกำแพงกันดินที่ป้องกันการพังทลายที่ทำจากเหล็กที่มีความแข็งแรงเพียงพอ ขอให้ใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ อื่นๆ

  NIHONKAIYOUSEIBI CORPORATION

 • Geogrid "TRIGRID EX" Geogrid "TRIGRID EX"

  ผลิตภัณฑ์นี้ เป็นGeogridที่ใช้สำหรับเสริมความแข็งแรงของกำแพงริมน้ำและฐานดินที่มีพวกสมบัติความคืบ (Creep)และสมบัติการทนแรงกระแทกที่เป็นเยี่ยม มีความแข็งแรงที่เพียงพอ และมีการยืดตัวน้อย มัดรวมเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีความแข็งแรงสูง และใช้พลาสติกพอลิโพรไพลีนรวมกันเป็นวัสดุห่อหุ่ม สร้างประกอบเป็นรูปโครงขัดกันเป็นตาราง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ อื่นๆ

  NIHONKAIYOUSEIBI CORPORATION

 • Fence"Water barrier" Fence"Water barrier"

  ผลิตภัณฑ์นี้ เป็นFenceที่ติดตั้ง‎Zeolite sheetไว้ภายในม่าน จะดูดซับCsที่มีสมบัติการแผ่รังสีที่ปนมาภายในน้ำ ตั้งแต่แม่น้ำลำคลอง, ทะเลสาบและหนองน้ำ,บ่อน้ำ เป็นต้น จะดูดซับและกำจัดเอาพวกเกลือที่มีสารอาหารอย่างเช่นไนโตรเจนและฟอสฟอรัสภายในน้ำออก จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันแก้ไขปรากฎการณ์ยูโทรฟิเคชั่น (Eutrophication)ด้วย

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ ธุรกิจการเกษตร・ธุรกิจป่าไม้・ธุรกิจประมง

  NIHONKAIYOUSEIBI CORPORATION

 • Dust Fence "JOS Dust Fence" Dust Fence "JOS Dust Fence"

  ผลิตภัณฑ์นี้ เป็นDust Fenceที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเอาน้ำเข้ามาโดยขึงไว้ที่ด้านหน้าของประตูน้ำเข้าของพวกเขื่อนหรือน้ำประปา ในตอนที่ปล่อยน้ำเข้ามา แผ่นหรือภาชนะที่มีคุณสมบัติลอยตัวและไม่เน่าเสียจะไหลจากต้นน้ำ และป้องกันการเกิดอาการอุดตัน

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ ธุรกิจการเกษตร・ธุรกิจป่าไม้・ธุรกิจประมง

  NIHONKAIYOUSEIBI CORPORATION

 • Oil Fence"JOS Oil Fence" Oil Fence"JOS Oil Fence"

  ผลิตภัณฑ์นี้ เป็นOil Fenceที่สามารถป้องกันการกระจัดกระจายออกไปของน้ำมันที่หลุดรอดทั้งปริมาณมากและน้อยตั้งแต่น้ำมันหลุดรอดที่มีขนาดใหญ่จนกระทั้งการหกของน้ำมันในระหว่างปฏิบัติงานกับน้ำมัน ป้องกันการหลุดรอดของกลุ่มก้อนน้ำมัน โดยติดตั้งไว้ที่น้ำที่ปล่อยออกมาจากท่อน้ำทิ้ง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ ธุรกิจการเกษตร・ธุรกิจป่าไม้・ธุรกิจประมง

  NIHONKAIYOUSEIBI CORPORATION

 • Siltfence "JOS Siltfenceแบบยึดอยู่กับที่ชนิดตั้งยืนได้เอง" Siltfence "JOS Siltfenceแบบยึดอยู่กับที่ชนิดตั้งยืนได้เอง"

  ผลิตภัณฑ์นี้ เป็นSiltfenceที่สามารถป้องกันความขุ่นกระจัดกระจายออกไป เมื่อเกิดสิ่งสกปรกเจือปนบริเวณใกล้กับก้นทะเลและความขุ่นกำลังจะคลืบคลานไปยังก้นทะเล เป็นชนิดที่ให้ม่านตั้งตรงภายในน้ำโดยใช้Anchorอย่างเหล็กรูปตัวH และช่วยรักษาปกป้องพวกหอยหรือสาหร่าย,ปะการัง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ ธุรกิจการเกษตร・ธุรกิจป่าไม้・ธุรกิจประมง

  NIHONKAIYOUSEIBI CORPORATION

 • Siltfence "JOS Siltfenceแบบยึดอยู่กับที่ชนิดกรอบ" Siltfence "JOS Siltfenceแบบยึดอยู่กับที่ชนิดกรอบ"

  ผลิตภัณฑ์นี้เป็นSiltfence แบบยึดอยู่กับที่ชนิดกรอบที่เหมาะที่สุดที่จะใช้ในพวกงานขุดลอกgrabและก่อสร้างหินทิ้ง เหมาะกับงานก่อสร้างที่จะต้องเคลื่อยย้ายบ่อย โดยจะติดตั้งม่านที่ด้านหน้าของพวก ท่อดิสชาร์จ และแขวนห้อยด้วยลวด และสามารถปรับความสูงของม่านให้รับกับความลึกที่ได้ขุดตัดไปได้ ถ้าใช้ชนิดอย่างง่ายในสถานที่ที่มีถนนขนส่งเครื่องจักรที่แคบอย่างเช่นการขุดลอกทรายของเขื่อน หรือสถานที่ไม่มีสถานที่ปฏิบัติงานแล้ว ก็จะสะดวกดี

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ ธุรกิจการเกษตร・ธุรกิจป่าไม้・ธุรกิจประมง

  NIHONKAIYOUSEIBI CORPORATION

 • Siltfence "JOS Siltfenceแบบยึดอยู่กับที่ชนิดแขวนห้อย " Siltfence "JOS Siltfenceแบบยึดอยู่กับที่ชนิดแขวนห้อย "

  ผลิตภัณฑ์นี้เป็นSiltfence แบบยึดอยู่กับที่ชนิดแขวนที่เหมาะที่สุดที่จะใช้ในพวกงานก่อสร้างถมที่, ขุดลอก,ป้องกันชายฝั่ง ช่วยรักษาทรัพยากรมหาสมุทรที่อยู่ใกล้เคียง โดยการป้องกันการกระจัดกระจายตัวของสิ่งสกปรกเจือปนที่เกิดขึ้นในตอนก่อสร้าง เป็นชนิดที่ใช้แพร่หลาย เป็นสเปคที่ให้แขวนห้อยม่านจากผิวน้ำ

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ ธุรกิจการเกษตร・ธุรกิจป่าไม้・ธุรกิจประมง

  NIHONKAIYOUSEIBI CORPORATION

 • อุปกรณ์ช่วยยึดหินกรวด "เซะคิโซฟิต" อุปกรณ์ช่วยยึดหินกรวด "เซะคิโซฟิต"
  • แคตตาล็อก

  "เซะคิโซฟิต" เป็นอุปกรณ์ช่วยยึดหินกรวด ช่วยคงความสวยงามให้พื้นผิวถนน และลดการกลิ้งตัวของหินกรวด ช่วยให้เดินได้สะดวกขึ้น ผลิตจากไม้พลาสติกที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ ตัวผลิตภัณฑ์สามารถบิดงอได้ ออกแบบมาให้สามารถติดตั้งโดยปรับความสูงต่ำให้เข้ากับลักษณะของพื้นดินได้ในระดับหนึ่ง ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์จากยางไม้・ยางสังเคราะห์・พลาสติก

  Wood Plastic Technology Co.,Ltd.

 • ปุ๋ย "Lime fertilizer" ปุ๋ย "Lime fertilizer"
  • แคตตาล็อก

  "Lime fertilizer" เป็นปุ๋ยที่ใช้งานง่ายด้วยราคาที่ถูกที่สุด ใช้สำหรับปรับปรุงระดับความเป็นกรดและเติมสภาพความเป็นด่างรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยกรดฟอสฟอริกให้สูงขึ้น แคลเซียม, แมกนีเซียมนั้นเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทำหน้าที่สำคัญในการรักษาสุขภาพร่างกายของมนุษย์ ปุ๋ยนี้ก็เพิ่มแคลเซียม, แมกนีเซียม เข้าไปใน "ไนโตรเจน, กรดฟอสฟอริก, โพแทสเซียม" สำหรับต้นไม้เช่นเดียวกัน ปัจจุบัน เรียกกันว่าเป็น ปุ๋ย 5 องค์ประกอบ ※สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถาม หรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการเกษตร・ธุรกิจป่าไม้・ธุรกิจประมง

  Tazawa Kogyo,Inc.

 • “TsuppariMeijin”เป็นโครงเพื่อก่อกำแพงดินสำหรับงานเจาะ [ปลอดภัยและรวดเร็ว] “TsuppariMeijin”เป็นโครงเพื่อก่อกำแพงดินสำหรับงานเจาะ [ปลอดภัยและรวดเร็ว]
  • แคตตาล็อก

  “TsuppariMeijin”คือผลิตภัณฑ์โครงเพื่อก่อกำแพงดินสำหรับงานเจาะ นำมายึดต่อเข้าด้วยกัน 4 มุมของ Jack ด้วยหมุดเท่านั้น ก็สามารถก่อกำแพงดินสี่เหลี่ยมได้ง่ายดาย อะไหล่หลักทำจากอะลูมิเนียม เกิดสนิมยาก มีน้ำหนักเบา นอกจากนี้สามารถแขวนลวดได้ สามารถติดตั้งและถอนจากพื้นดินได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้เป็นแบบเกียร์ ชำรุดยาก ป้องกันน้ำรั่วและจับเป็นน้ำแข็ง มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายสำหรับงานเจาะตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงใหญ่ [จุดเด่น] ■ สามารถติดตั้งวัสดุช่วยค้ำยันสี่เหลี่ยมได้เลยในครั้งเดียว ■ ยืดหดได้ง่ายด้วยไขควงไฟฟ้าเท่านั้น ■ ไม่จำเป็นต้องใช้บีมระดับกลาง กั้นพื้นที่ไว้ทำงานได้กว้าง ■ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามวิธีการก่อกำแพงดิน (ตามมาตรฐานความปลอดภัยที่รับรองแล้วในญี่ปุ่น) ที่แนะนำโดยกระทรวงแรงงานและอนามัย ※ โปรดดูรายละเอียดได้ในแคตตาล็อก หรือติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลย

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง

  HOSHIN CO., Ltd.

 • Jack, “Super SS Jack” สำหรับงานสร้างกำแพงดิน ※เหมาะสำหรับงานขุดเจาะขนาดเล็ก Jack, “Super SS Jack” สำหรับงานสร้างกำแพงดิน ※เหมาะสำหรับงานขุดเจาะขนาดเล็ก
  • แคตตาล็อก

  Super SS Jack เป็น Short strut ที่รับแรงดันข้างของกำแพงดินที่สร้างชั่วคราวในงานขุดเจาะขนาดเล็ก โครงสร้างประกอบไปด้วยเกียร์และสลักเกลียว สามารถหมุนเกลียวแล้วยืดหดได้ นอกจากนี้ สามารถติดตั้งไปจนถึงถอนออกจากพื้นดินได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว โดยเป็นไปตามวิธีการก่อกำแพงดิน (ตามมาตรฐานความปลอดภัยที่รับรองแล้วในญี่ปุ่น) การใช้งานแบบแรงดันน้ำที่ผ่านมาจำเป็นต้องใช้ปั๊มเพื่อยืดหดขนาดและประสบปัญหาน้ำรั่วหรือเกิดการจับเป็นน้ำแข็งในหน้าหนาว ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะให้งานก่อสร้างหยุดชะงักได้ ผลิตภัณฑ์เข้ามาแก้ปัญหาทุกอย่างนี้ได้ [จุดเด่น] ■ เป็นไปตามวิธีการก่อกำแพงดิน (ตามมาตรฐานความปลอดภัยที่รับรองแล้วในญี่ปุ่น) ■ มีการออกแบบโครงสร้างให้มีความปลอดภัย ■ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ■ ช่วยประหยัดต้นทุน ■ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ※ โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้เลยหรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง

  HOSHIN CO., Ltd.

 • สินค้าเหล็กเสริมหัวเสาเข็มetc สินค้าเหล็กเสริมหัวเสาเข็มetc
  • แคตตาล็อก

  ทางOkabeได้จัดเตรียมสินค้าข้อต่อเหล็กเส้นเชิงกลสำหรับตีคอนกรีตเช่นเหล็กเส้นเสริมหัวเสาเข็มและวัสดุอุดหัวเสาเข็มเพื่อให้งานก่อนสร้างง่ายเพียงแค่ใส่เขาไปในส่วนภายในโพรงโดยหัวเสา 【ลักษณะพิเศษ】 [วัสดุอุดหัวเสาเข็ม] ■ ติดตั้งได้ง่ายเนื่องจากขาที่แขวนอยู่3แท่ง ※สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อื่นๆ ธุรกิจก่อสร้าง

  Okabe Co., Ltd.

 • แท่งที่ใช้ร่วมกัน、ผิวไม้ แท่งที่ใช้ร่วมกัน、ผิวไม้
  • แคตตาล็อก

  ทางOkabeได้เตรียมแท่งและผิวไม้ที่ใช้ร่วมกันแต่ละชนิดเช่น”แท่งและผิวไม้ที่ใช้ร่วมกันกับพลาสติกแบบโพรง”และ”แท่งและผิวไม้ที่ใช้ร่วมกันกับpolystyreneเกิดฟองและวัสดุMold Productร่องด้านระเบียง” 【ลักษณะเฉพาะ】 [พลาสติกแบบโพรง”และ”แท่งและผิวไม้ที่ใช้ร่วมกันกับpolystyreneเกิดฟอง] ■ ไม่มีการดูด,โก่งตัว,หลวม ■ ง่ายต่อการตัดด้วยเลื่อย ■ พื้นผิวสำเร็จรูปที่สวยงามจะไม่คิดคอนกรีต ※สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อื่นๆ ธุรกิจก่อสร้าง

  Okabe Co., Ltd.

 • เกี่ยวกับMold Productอื่นๆ เกี่ยวกับMold Productอื่นๆ
  • แคตตาล็อก

  Okabeได้จัดเตรียมสินค้าเกี่ยวข้องกับMold Productและอื่นๆแต่ละชนิด”เช่น”ท่ออากาศสำหรับใช้ร่วมกับคอนกรีต”、Mold Productเหล็กแบบฝัง”、และMold Product Panel เรซินใส”ซึ่งโปร่งใสมาก 【ลักษณะเฉพาะ】 [รั้วอากาศใช้ร่วมกับคอนกรีต] ■ ลดเวลาการก่อสร้างได้ ■ น้ำหนักเบาและความยืดหยุ่นมาก ■ จัดการน้ำหนักได้ง่าย ■ คอนกรีตติดยาก ■ ความทนทานที่ดีเยี่ยม ※สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อื่นๆ ธุรกิจก่อสร้าง

  Okabe Co., Ltd.

 • สำหรับไม้กระดาน-ที่เกี่ยวข้องกับMold Product สำหรับไม้กระดาน-ที่เกี่ยวข้องกับMold Product
  • แคตตาล็อก

  Okabeได้จัดเตรียมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับMold Productสำหรับไม้กระดานแต่ละชนิดเช่น”เครื่องมือเหล็กติดตั้งSeperatorสำหรับดึงกองเหล็กหลักH”และ”เครื่องมือเหล็กติดตั้งSeperatorสำหรับไม้กระดานแนวนอน”และ”เครื่องมือเหล็กติดตั้งSeperatorแบบWeldingสำหรับดึงกองแผ่น”ซึ่งสามารถลดความต้านทานแรงดึง” 【ลักษณะพิเศษ】 [เครื่องมือเหล็กติดตั้งSeperatorสำหรับดึงกองเหล็กหลักH] ■ ประเภทCommonสำหรับขอบเขต2ประเภท ■ สามารถตอกที่ช่องแคบของไม้กระดานแนวนอนกับกองหลักได้อย่างง่ายดาย ■ ทำให้เสร็จเพียงแค่ตอกหน้าแปลนเดียวกันกับชิ้นงานเดิม ■ ป้องกันการหมุนของseparatorกลมโดยการตอกเครื่องมือเหล็กStopper ■ การทำงานดึงกองหลักได้อย่างง่ายดาย ■ ทำให้ปริมาณการเสียรูปกับโหลดที่ยอมรับได้อย่างยอดเยี่ยม ■ งานติดตั้งจะไม่ส่งผลกระทบต่อดินน้ำและอากาศ ■ สามารถนำมากับวิธีการก่อสร้างSMW ※สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อื่นๆ ธุรกิจก่อสร้าง

  Okabe Co., Ltd.

 • สำหรับเหล็กกล้าH-เกี่ยวข้องกับMold Product สำหรับเหล็กกล้าH-เกี่ยวข้องกับMold Product
  • แคตตาล็อก

  Okabeได้จัดเตรียมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับMold Productสำหรับเหล็กกล้าHแต่ละประเภทเช่น”เครื่องมือเหล็กติดตั้งSeparatorก้นคานสำหรับSRC”และ”น็อตติดตั้งSeparatorแบบWeldingสำหรับSRC”และ”เครื่องมือเหล็กติดตั้งSeparatorสำหรับSRC”ซึ่งสามารถทำงานติดตั้งได้ง่ายที่หน้าreinforcement arrangement(เหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก)SRC 【ลักษณะเฉพาะ】 [เครื่องมือเหล็กติดตั้งSeperatorสำหรับSRC] ■ สามารถใช้ช่องว่างใต้คานSlabได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากวิธีการสร้างแบบไม่มีซัพพอร์ต ■ การติดตั้งง่ายสำหรับแบบติดตั้งbolt ※สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อื่นๆ ธุรกิจก่อสร้าง

  Okabe Co., Ltd.

 • Mould PartsProduct etc Mould PartsProduct etc
  • แคตตาล็อก

  ทางOkabeได้จัดเตรียมMold Productแต่ละชนิดเช่น”เครื่องมือโลหะขันMould Product”และ”ตะขอแขวนท่อสำหรับก้นMould Product”และ”เหล็กยึดสะพานไม้สำหรับเชื่อมต่อMould Product Panel”ซึ่งสามารถติดตั้งสะพานไม้ด้วยกันได้ง่ายด้วยค้อน 【ชื่อสินค้า】 [เครื่องมือเหล็กขันMold(Form Thailand)] ■แบบC ■แนบD ■Ivy ■IvyแบบD ■แบบF ■แบบK ※สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อื่นๆ ธุรกิจก่อสร้าง

  Okabe Co., Ltd.

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

PAGE TOP