DAU/DTU Series Dry Vacuum pumps ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

DAU/DTU Series Dry Vacuum pumps

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

DAU/DTU Series Dry Vacuum pumps DAU/DTU Series

ทางบริษัทUlvac Co,.Ltd. เปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่าย
• เป็นปั๊มแบบแห้งที่ไม่มีการใช้น้ํามันที่บริเวณรอยต่อ
• สามารถทําความดันตามที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย High vacuum pumpที่เป็น Dry vacuum pump
• เป็นปั๊มที่สามารถใช้งานกับปั๊มในการช่วย Turbo molecule pump
• เป็นปั๊มสูญญากาศที่มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยโดยภายในจะมีลักษณะเป็นการกู้การทํางานแบบ Thermal protector
• เป็นปั๊มสูญญากาศที่สามารถทํางานได้ในบรรยากาศปกติ
• มีโครงสร้างที่ไม่ยุ่งยากและเป็นปั๊มแบบสูญญากาศที่สามารถบํารุงรักษาได้โดยไม่ยุ่งยาก

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

รุ่น

DAU/DTU Series

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

มาตรฐานที่รองรับ

CE

URL

http://www.ulvac-kiko.com/en/index.html

ธุรกิจเป้าหมาย

สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD  อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า  เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

ข้อมูลบริษัท

บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จำกัด / ULVAC (THAILAND) LTD. บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จำกัด / ULVAC (THAILAND) LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

DAU/DTU Series Dry Vacuum pumps

เป็น Pump แบบ Diaphragm ที่ทําการดูดอากาศให้เป็นสูญญากาศโดยการเคลื่อนที่ไปกลับของแผ่นยางบางๆคล้ายกระบังลม(diaphragm)

จุดเด่น
• เป็น vacuum pump ที่เป็นแบบ dry pumpที่ไม่มีการใช้น้ํามันที่รอยข้อต่อ
• ทําความดันที่ต้องการได้อย่างมีประสิทภาพโดยการใช้ dry vacuum pumpชนิด high vacuum pump
• สามารถใช้งานได้กับปั๊มตัวช่วยของ turbo molecule pump ได้
• มีการออกแบบในเรื่องความปลอดภัยโดยการทําให้ภายในเป็นแบบ Thermal Protectorและมีการกู้คืนได้อย่างอัตโนมัติ
• สามารถทํางานได้ในบรรยากาศปกติ
• มีโครงสร้างที่เรียบง่ายและทําการซ่มบํารุงได้โดยไม่ยุ่งยาก

※รายละเอียดต่างๆสามารถ Download ดูจาก Catalog ได้หรือโทรสอบถาม
★หรือดูใน Home page ของเรา★
จะได้รับข่าวสารที่ละเอียด, สามารถเลือกใช้งาน vacuum pumpที่เหมาะกับความต้องการได้

ตัวอย่างการนำไปใช้

• เครื่องมือสําหรับวิเคราะห์
• เครื่องมือทางด้านฟิสิกส์
• เครื่องมือทางด้านการแพทย์ ทางด้านยา
• เครื่องจักรตรวจสอบสารกึ่งตัวนํา
• Back pumpของ Turbo molecule pump ขนาดใหญ่

แคตตาล็อก

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP