DAP/DA/DAT Series Dry Vacuum pumps ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

DAP/DA/DAT Series Dry Vacuum pumps

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

DAP/DA/DAT Series Dry Vacuum pumps DAP/DA/DAT Series

【ภาพรวมของผลิตภัณฑ์】
● เป็นปั๊มสูญญากาศที่สามารถผลิตผลงานมากมายซึ่ง มี Standard type ของ Dry vacuum pump
● เป็นปั๊มแบบแห้งที่ไม่มีการใช้น้ํามันที่บริเวณรอยต่อ
● เป็นปั๊มสูญญากาศที่มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยโดยภายในจะมีลักษณะเป็นการกู้การทํางานแบบ Thermal protector
● สามารถทํางานได้ในบรรยากาศปกติ,มีโครงสร้างที่ไม่ยุ่งยาก
● สามารถบํารุงรักษาได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
ทางบริษัท ULVAC ประเทศไทย กําลังรับสมัครตัวแทนจําหน่าย สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงกับ ULVAC ประเทศไทย

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

รุ่น

DAP/DA/DAT Series

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.ulvac-kiko.com/en/index.html

ธุรกิจเป้าหมาย

สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD  อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า  เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

ข้อมูลบริษัท

บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จำกัด / ULVAC (THAILAND) LTD. บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จำกัด / ULVAC (THAILAND) LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

• สามารถทําฟิล์มที่เป็นยาง(Diaphragm)ได้
• เป็น Dry vacuum pumpชนิด Diaframeที่ทําการทําให้เป็นสูญญากาศ
จุดเด่น
• มีผลงานที่ผ่านมามากมาย มี Standard type ของ Dry vacuum pumpที่มีราคาไม่แพง
• เป็นปั๊มแบบแห้งที่ไม่มีการใช้น้ํามันที่บริเวณรอยต่อ
• เป็นปั๊มสูญญากาศที่มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยโดยภายในจะมีลักษณะเป็นการกู้การทํางานแบบ Thermal protector
• เป็นปั๊มสูญญากาศที่สามารถทํางานได้ในบรรยากาศปกติ
• มีโครงสร้างที่ไม่ยุ่งยากและเป็นปั๊มแบบสูญญากาศที่สามารถบํารุงรักษาได้โดยไม่ยุ่งยาก

※รายละเอียดต่างๆสามารถ Download ดูจาก Catalog ได้หรือโทรสอบถาม
★หรือดูใน Home page ของเรา★
จะได้รับข่าวสารที่ละเอียด, สามารถเลือกใช้งาน vacuum pumpที่เหมาะกับความต้องการได้

ตัวอย่างการนำไปใช้

• เป็นเพราะง่ายต่อการบํารุงรักษาจึงมีการประกอบและนําไปใช้ประโยชน์ในเครื่องจักรเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือวัดทางเคมี
• เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ
• เครื่องมือตรวจสอบสารกึ่งตัวนํา
• งานทางด้านเครื่อง Package, Auto machine หรือจะเป็นเครื่องประกอบต่างๆ

แคตตาล็อก

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP