GCD Series Oil-sealed Rotary Vacuum Pumps ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

GCD Series Oil-sealed Rotary Vacuum Pumps

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

GCD Series Oil-sealed Rotary Vacuum Pumps GCD Series

ทางบริษัทUlvac Co,.Ltd. เปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่าย
• ปั๊มชนิดที่ใช้งานกับสารเคมี ที่ต้องมีการทํา Surface treatment ต่างๆที่มีจุดที่ผิวสัมผัสกับสารเคมี
• ก๊าซเฉพาะด้านที่ใช้งานทางด้านวัติสดุกึ่งตัวนํา หรือทางด้านสารเคมี ปั๊มดูดสูญญากาศที่เหมาะสมต่อการใช้งานในการดูดตัวทําละลาย

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

รุ่น

GCD Series

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.ulvac-kiko.com/en/index.html

ธุรกิจเป้าหมาย

สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD  อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า  เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

ข้อมูลบริษัท

บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จำกัด / ULVAC (THAILAND) LTD. บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จำกัด / ULVAC (THAILAND) LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

จุดเด่น
• เป็น Oil Rotary Vacuum Pump ชนิดที่ใช้ดูดสารเคมีที่ใช้ในการทํา Surface treatment ที่ต้องมีการสัมผัสกับผิวปั๊ม
• สามารถต่อกับระบบ Oil filtration system
• มีเสียงที่เบาและการสั่นที่น้อยเนื่องจากมีการติดตั้งตัวป้องกันการไหลย้อนกลับเมื่อเกิดไฟฟ้าดับจะสามารถควบคุมน้ํามันไหลเข้าห้อง chamber ได้
• มีการใส่เครื่องบังคับการจ่ายน้ํามันทําให้การดูดอากาศออกเป็นไปอย่างเสถียร
• เนื่องจากมีการใส่ชิ้นส่วนภายในด้วย Nock Pin ทําให้การบํารุงรักษา flange motorและอย่างอื่นทีเกี่ยวข้องทําได้อย่างไม่ยาก
• สามารถทํางานได้จากความดันบรรยากาศปกติ

※รายละเอียดต่างๆสามารถ Download ดูจาก Catalog ได้หรือโทรสอบถาม
★หรือดูใน Home page ของเรา★
จะได้รับข่าวสารที่ละเอียด, สามารถเลือกใช้งาน vacuum pumpที่เหมาะกับความต้องการได้

ตัวอย่างการนำไปใช้

• ในโลกการทํางานวัสดุกึ่งตัวนํา
• ทางด้านวิทยาการการควบแน่น
• การอบแห้งหลังจากผ่านการใช้สารเคมี
• อุตสาหกรรมเคมี และยา

แคตตาล็อก

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP