GHD Series Oil-sealed Rotary Vacuum Pumps ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

GHD Series Oil-sealed Rotary Vacuum Pumps

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

GHD Series Oil-sealed Rotary Vacuum Pumps GHD Series

ทางบริษัทUlvac Co,.Ltd. เปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่าย
• การเลือกใช้งาน Magnet couplingจะทําให้ไม่มีการรั่วไหลของน้ํามันจาก shaft seal สามารถยืดอายุการใช้งานได้
• การใส่วาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับลงไปด้านล่างท่อ Suction เมื่อปั๊มหยุดการทํางานจะปล่อยให้อากาศออกไปด้านนอกโดยอัตโนมัติ ไม่ทําให้น้ํามันเข้าไปเปื้อนภายในห้อง Chamber

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

รุ่น

GHD Series

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.ulvac-kiko.com/en/index.html

ธุรกิจเป้าหมาย

สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD  อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า  เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

ข้อมูลบริษัท

บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จำกัด / ULVAC (THAILAND) LTD. บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จำกัด / ULVAC (THAILAND) LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

จุดเด่น
• ปั๊มขนาดเล็กที่สามารถดูดอากาศได้อย่างรวดเร็ว
• เหมาะสำหรับการประกอบกับเครื่องแบบ Compact Size
• ไม่มีการรั่วไหลของน้ํามันออกจาก Shaft seal เนื่องจากโครงสร้างที่เป็นแบบ Magnet Coupling สามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น
• ไม่มีการปนเปื้อนสกปรกของน้ํามันข้าไปใน Chamber เนื่องจากมีการใส่ท่อดูดลงไปด้านใต้วาวล์ ป้องกันการไหลย้อนกลับ
• การสั่นน้อยและเสียงเบา
• สามารถใช้ได้กับสายไฟที่เป็นแบบหลายๆสเปค เนื่องจากเป็นเป็นสายไฟเสียบแหล่งพลังงานแบบ Inlet
• เนื่องจากมีการใส่เครื่องการจ่ายน้ํามันแบบการฝืนทําให้การดูดอากาศมีความเร็วที่เสถียร
• สามารถทํางานได้จากความดันบรรยากาศปกติ

※รายละเอียดต่างๆสามารถ Download ดูจาก Catalog ได้หรือโทรสอบถาม
★หรือดูใน Home page ของเรา★
จะได้รับข่าวสารที่ละเอียด, สามารถเลือกใช้งาน vacuum pumpที่เหมาะกับความต้องการได้

ตัวอย่างการนำไปใช้

ตัวตรวจจับ He,เครื่องมือวิเคราะห์(GC/MS,ICP/MS,LC/MS),ทดสอบในห้อง

แคตตาล็อก

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP