DIS/DISL Series Dry Vacuum Pumps ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

DIS/DISL Series Dry Vacuum Pumps

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

DIS/DISL Series Dry Vacuum Pumps DIS/DISL Series

ทางบริษัทUlvac Co,.Ltd. เปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่าย
• เป็นปั๊มสูญญากาศที่มีขนาดเล็กแต่ปริมาณในการดูดอากาศออกทําได้มาก
• สามารถทําความดันตามที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุดในฐานะ Dry vacuum pump
• ยับยั้งการควบแน่นของน้ำจากการใช้ Air Flash

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

รุ่น

DIS/DISL Series

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.ulvac-kiko.com/en/index.html

ธุรกิจเป้าหมาย

สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD  อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า  เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

ข้อมูลบริษัท

บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จำกัด / ULVAC (THAILAND) LTD. บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จำกัด / ULVAC (THAILAND) LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

เป็น Vacuum Pumpดูดอากาศจากการทํางานแบบไม่เหมือนใครของผนังที่มีการขดหมุนวน(Scroll เคลื่อนที่)กับผนังฝั่งตรงกันข้ามที่ผนังเป็นการขดหมุนวน(Scrollแบบอยู่กับที่)ซึ่งเป็นแบบ Double rapที่สลับฟันปลาระหว่าง Moving scrollกับ Fix Scroll

※รายละเอียดต่างๆสามารถ Download ดูจาก Catalog ได้หรือโทรสอบถาม
★หรือดูใน Home page ของเรา★
จะได้รับข่าวสารที่ละเอียด, สามารถเลือกใช้งาน vacuum pumpที่เหมาะกับความต้องการได้

ตัวอย่างการนำไปใช้

• เครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
• เครื่องดูดทําสูญญากาศ
• Back pumpแบบดูดแห้ง
• ตรวจจับการรั่วไหลของHe
• เครื่องมือที่ทําให้มีการดูดซึมแบบสูญญากาศ
• เครื่องป้องกันฟองแบบสูญญากาศ
• เครื่องอบแห้งแบบสูญญากาศ
• ตู้อบทําความร้อนแบบสูญญากาศ
• เครื่องมือประยุกต์ใช้กับเลเซอร์, Opt mechanical
• เครื่องมือทางการแพทย์
• เครื่องดูดสูญญากาศแบบเคลื่อนที่, การจัดการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เวเฟอร์การขนส่งอื่น ๆ

แคตตาล็อก

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP