DOP Series Dry Vacuum Pumps ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

DOP Series Dry Vacuum Pumps

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

DOP Series Dry Vacuum Pumps DOP Series

ทางบริษัทUlvac Co,.Ltd. เปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่าย
• เป็นปั๊มที่มีความเหมาะสมกับ suction แบบเคลื่อนที่
• เป็น Dry vacuum pump ที่ไม่จําเป็นต้องมีการใช้น้ำมันในจุดข้อต่อเชื่อม
• เป็นปั๊มสุญญากาศที่สามารถทํางานได้ในบรรยากาศปกติ
• มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนและเป็นปั๊มแบบสุญญากาศที่สามารถบํารุงรักษาได้ง่าย

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

รุ่น

DOP Series

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.ulvac-kiko.com/en/index.html

ธุรกิจเป้าหมาย

สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD  อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า  เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

ข้อมูลบริษัท

บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จำกัด / ULVAC (THAILAND) LTD. บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จำกัด / ULVAC (THAILAND) LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

เป็น Dry vacuum pump ชนิดลูกสูบที่ทําการ vacuum exhaust โดยการเคลื่อนไหวกลับไปกลับมาของพลาสติกแบบพิเศษ(couple packing)
จุดเด่น
• เป็นปั๊มที่มีความเหมาะสมกับการ suction แบบเคลื่อนที่
• เป็น Dry vacuum pump ที่ไม่จําเป็นต้องมีการใช้น้ำมันในจุดข้อต่อเชื่อม
• เป็นปั๊มสุญญากาศที่สามารถทํางานได้ในบรรยากาศปกติ
• มีโครงสร้างที่ไม่ยุ่งยากและเป็นปั๊มแบบสุญญากาศที่สามารถบํารุงรักษาได้โดยไม่ยุ่งยาก

※รายละเอียดต่างๆสามารถ Download ดูจาก Catalog ได้หรือโทรสอบถาม
★หรือดูใน Home page ของเรา★
จะได้รับข่าวสารที่ละเอียด สามารถเลือกใช้งาน vacuum pump ที่เหมาะกับความต้องการได้

ตัวอย่างการนำไปใช้

• เครื่องตัวจริงของ Chip Mounter เป็นต้น
• การดูดทําสุญญากาศแบบเคลื่อนไหวที่เป็นแบบอัตโนมัติ
• Vacuum chuck หรือ vacuum pin set
• เครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์สุญญากาศ

แคตตาล็อก

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP