DTC Series Dry Vacuum pumps ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

DTC Series Dry Vacuum pumps

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

DTC Series Dry Vacuum pumps DTC Series

ทางบริษัทUlvac Co,.Ltd. เปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่าย
• เป็น Dry vacuum pump ที่เป็นแบบ Chemicalที่เหมาะสมกับการดูดก๊าซกัดกร่อนและทนต่อตัวทําละลายอินทรีย์
• เป็นปั๊มสูญญากาศที่มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยโดยภายในจะมีลักษณะเป็นการกู้การทํางานแบบ Thermal protector
• เป็นปั๊มสูญญากาศที่สามารถทํางานได้ในบรรยากาศปกติ
• มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนและเป็นปั๊มแบบสูญญากาศที่สามารถบํารุงรักษาได้ง่าย

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

รุ่น

DTC Series

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.ulvac-kiko.com/en/index.html

ธุรกิจเป้าหมาย

สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD  อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า  เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

ข้อมูลบริษัท

บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จำกัด / ULVAC (THAILAND) LTD. บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จำกัด / ULVAC (THAILAND) LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

เป็น Dry vacuum pump ชนิด Diaphragm ในการดูดอากาศทําให้เป็นสูญญากาศโดยการเคลื่อนไหวกลับไปกลับมาของแผ่นฟิล์มยาง(diaphragm)ในส่วนข้อต่อที่สัมผัสกับก๊าซจะใช้ PTFE(พลาสติกทนต่อการกัดกร่อน)ที่ทนได้อย่างยอดเยี่ยม
จุดเด่น
• เป็น Dry vacuum pump ที่เป็นแบบ Chemicalที่เหมาะสมกับการดูดก๊าซกัดกร่อนและทนต่อตัวทําละลายอินทรีย์
• เป็นปั๊มสูญญากาศที่มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยโดยภายในจะมีลักษณะเป็นการกู้การทํางานแบบ Thermal protector
• เป็นปั๊มสูญญากาศที่สามารถทํางานได้ในบรรยากาศปกติ
• มีโครงสร้างที่ไม่ยุ่งยากและเป็นปั๊มแบบสูญญากาศที่สามารถบํารุงรักษาได้โดยไม่ยุ่งยาก

※รายละเอียดต่างๆสามารถ Download ดูจาก Catalog ได้หรือโทรสอบถาม
★หรือดูใน Home page ของเรา★
จะได้รับข่าวสารที่ละเอียด, สามารถเลือกใช้งาน vacuum pumpที่เหมาะกับความต้องการได้

ตัวอย่างการนำไปใช้

• Rotary evaporator
• Vacuum concentrate
• การอบแห้งสูญญากาศ
• Centrifuge separation
• Drying vacuum,
• Laser gas circulation
• เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องผลิตยา
• การอัดก๊าซพิเศษ
• เครื่องมือวิเคราะห์ เครื่องมือห้องปฏิบัติการ

แคตตาล็อก

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP