เครื่องปอนชิ้นสวนแบบทางตรง ซีรีส์ LFB ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

เครื่องปอนชิ้นสวนแบบทางตรง ซีรีส์ LFB

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

เครื่องปอนชิ้นสวนแบบทางตรง ซีรีส์ LFB LFBseries

ปราศจากการปรับตั้งใดๆ และยังคงเขย่าอย่างสม่ําเสมอ
ขณะใช้เครื่องควบคุมความถี่ผันแปร ไม่จําเป็นต้องปรับตั้งสปริงแหนบหรือช่องว่างระหว่างโครงแต่อย่างใด เพราะสามารถรับแรงเขย่าได้อย่างสม่ําเสมอ
แม้ไม่ได้ปรับตั้งใดๆ จึงง่ายทั้งเรื่องติดตั้งและการใช้งานจริง อีกทั้งยังขยายพื้นที่เพื่อรองรับน้ําหนักและการลําเลียงที่ไกลขึ้น ส่วนขับเคลื่อนที่มีขนาดเล็ก ทําให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับเครื่องป้อนชิ้นส่วนขนาดเล็กและแทบจะไม่มีการรบกวนแรงเขย่าเกิดขึ้นอีกด้วย เพื่อตอบสนองการเชื่อมต่อที่หลากหลาย
สามารถเลือกตามขนาดและรูปร่างของชิ้นงานได้ตรงความต้องการจากใน 3 ซีรีส์นี้

ติดต่อเรา

รุ่น

LFBseries

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.sinfo-t.jp/eng/product_info/partsfeeder_ea_er.html

ธุรกิจเป้าหมาย

อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า  ส่วนประกอบรถยนต์  อุปกรณ์ความแม่นยำ

ข้อมูลบริษัท

SINFONIA TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD. SINFONIA TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

แรงเขย่าคงที่สม่ําเสมอ ไม่ซับซ้อน
ใช้กับรางที่หนักกว่าและปลายยื่นที่ยาวกว่าทําให้ใช้งานได้# หลากหลายรูปแบบ ให้แรงเขย่าคงที่ สม่ําเสมอ โดยไม่# จําเป็นต้องปรับเครื่อง
ประเภทประหยัดพลังงาน
ใช้พลังงานลดลงครึ่งหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนๆ ของเรา

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP