Linear feeder LFBRseries ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Linear feeder LFBRseries

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

Linear feeder LFBRseries LFBRseries

เครื่องป้อนแบบเส้นตรงแรงปฏิกิริยาต่ําที่ทําให้แรงที่พื้นลดลง
เครื่องป้อนแบบเส้นตรงชนิดควบคุมแรงเขย่าด้วยสปริงแหนบที่ส่งผลให้แรงปฏิกิริยาที่พื้นน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดของโครงสร้างส่วนขับเคลื่อน จึงไม่ใช่แค่เพียงลดแรงปฏิกิริยา แต่ยังสามารถป้อนงานได้อย่างแม่นยํา และเรียบเนียนกว่า

ติดต่อเรา

รุ่น

LFBRseries

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.sinfo-t.jp/eng/product_info/partsfeeder_ea_er.html

ธุรกิจเป้าหมาย

อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า  ส่วนประกอบรถยนต์  อุปกรณ์ความแม่นยำ

ข้อมูลบริษัท

SINFONIA TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD. SINFONIA TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

แรงปฏิกิริยาน้อยกว่า
ปรับโครงสร้างของส่วนขับเคลื่อนใหม่ ทําให้แรงปฏิกิริยาลดน้อยลง
เมื่อเทียบกับชนิดควบคุมแรงเขย่าด้วยสปริงแหนบทั่วไป

ไม่ต้องปรับสปริงแหนบและช่องว่างของโครง
ไม่จําเป็นต้องปรับสปริงแหนบและช่องว่างระหว่างโครง
เมื่อติดตั้งเครื่องควบคุมความถี่ผันแปรจากแหล่งอื่น

ปราศจากการรบกวนแรงเขย่า
เพราะแรงเขย่าของเครื่องป้อนชิ้นส่วนขนาดเล็ก
จะอยู่ในช่วงความถี่ระดับปานกลาง (เต็มคลื่น/กลางคลื่น)
จึงไม่เกิดการรบกวนแรงเขย่าแม้จะใช้ร่วมกับเครื่องป้อนชิ้นส่วนขนาดเล็ก

แรงเขย่าของการลําเลียงสม่ําเสมอ
แรงเขย่าตลอดทั้งการลําเลียงมีความสม่ําเสมอ ทําให้การทํางานของผลิตภัณฑ์ราบลื่นกว่า

ใช้พลังงานต่ํา
เพราะขับเคลื่อนด้วยการสั่นระยะใกล้ จึงสามารถได้รับคลื่น
ที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนด้วยพลังงานที่น้อยลง

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP