อะไหล่ป้อน ซีรีส์ EA/ER ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

อะไหล่ป้อน ซีรีส์ EA/ER

  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

อะไหล่ป้อน ซีรีส์ EA/ER EA/ER Series

การลําเลียงชิ้นส่วนด้วยความเร็วสูงสําหรับชิ้นส่วนต่างๆในอุตสาหกรรม รวมไปถึงไมโครชิปที่ละเอียดอ่อนสําหรับมือถือ

เครื่องป้อนชิ้นงานที่สามารถเรียงชิ้นงานและลําเลียงได้อย่างเที่ยงตรงไปตามที่ต้องการนั้นเป็นจุดเด่นเพื่อให้เกิดสายการผลิตที่มีกําลัการงผลิตที่สูงขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ พวกเราได้นําระบบในการจัดการชิ้นงานขั้นสูงเพื่อตอบสนองต่อการต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความชาญฉลาดและความสะอาดในการผลิตและสายการผลิตมากขึ้น ซึ่งสามารถลําเลียงได้ทุกอย่างตั้งแต่ชิพชิ้นเล็กๆสําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งระดับความละเอียดอ่อนนั้นสูง จนไปถึงส่วนประกอบขนาดใหญ่

ติดต่อเรา

รุ่น

EA/ER Series

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

URL

http://www.sinfo-t.jp/eng/product_info/partsfeeder_ea_er.html

ธุรกิจเป้าหมาย

อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า  ส่วนประกอบรถยนต์  อุปกรณ์ความแม่นยำ

ข้อมูลบริษัท

SINFONIA TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD. SINFONIA TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ

อะไหล่ป้อน ซีรีส์ EA/ER

ซีรีส์ EA 100-180 เฮิร์ตซ์
สําหรับชิ้นงานขนาดเล็กจิ๋วหลากหลายประเภท ที่ต้องการความแม่นยําสูง อุปกรณ์ซีรีส์นี้มีความถี่แรงเขย่าสูงตั้งแต่ 100 ถึง 180 เฮิร์ตซ์ และระยะเคลื่อนที่ต่ํา 0.6 มม. จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสําหรับชิ้นงานขนาดเล็กมาก (10 มม. หรือเล็กกว่า) หรือขนาดบางเป็นพิเศษ#ที่ต้องการความแม่นยําสูง สามารถใช้ได้กับถังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 150 ถึง 700 มม. เพื่อการลําเลียงที่วางใจได้

ซีรีส์ ER 50-90 เฮิร์ตซ์
ขนถ่ายชิ้นงานทุกขนาดได้สม่ําเสมอ อุปกรณ์ซีรีส์นี้มีความถี่แรงเขย่าต่ําตั้งแต่ 50 ถึง 90 เฮิร์ตซ์ และระยะเคลื่อนที่สูงถึง 1.2 มม. จึงเหมาะสําหรับชิ้นงานที่มีขนาดตั้งแต่ 10 มม. ขึ้นไป สามารถใช้ได้กับถังที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 250 ถึง 1,100 มม. เพื่อให้การป้อนที่มีกําลังสูง

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

*กรุณากรอกข้อมูล

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP