รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

TORAY INTERNATIONAL (THAILAND) LTD

เนื้อหาของกิจการ

บริษัทเทรดดิ้งเกี่ยวกับสินค้าทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและพลาสติกเช่นเส้นใยและสิ่งทอเส้นด้าย เสื้อผ้า เคมีพลาสติกและเครื่องจักรสิ่งทอฟิล์มและโรงงานและเครื่องจักรพลาสติกและโรงงาน

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ TORAY INTERNATIONAL (THAILAND) LTD ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10500

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

11th Fl. Bubhajit Bld.20 North Sathorn Rd. Silom Bangrak

TEL

FAX

+66(0)2633-6608

URL

http://www.toray.co.th

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ TORAY INTERNATIONAL (THAILAND) LTD ได้

PAGE TOP