รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

TOA E&I (THAILAND) CO. LTD

เนื้อหาของกิจการ

การซื้อขายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุสิ้นเปลืองฉนวนกันความร้อนและชิ้นส่วนพลาสติก ฯลฯ

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ TOA E&I (THAILAND) CO. LTD ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10120

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

195 Empire Tower Unit No. 1906 19th Fl. South Sathorn Rd. Yannawa Sathorn

TEL

FAX

+66(0)2670-0240

URL

http://www.toaeni-thai.co.th

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ TOA E&I (THAILAND) CO. LTD ได้

PAGE TOP