รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

THAI-KOBE WELDING CO. LTD.

เนื้อหาของกิจการ

การผลิตและการจําหน่ายอาร์คเวลดิ้งอิเลคโตรดและคาร์บอนไดออกไซด์เวลดิ้งโซลิดไวร์

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ THAI-KOBE WELDING CO. LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10500

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

10th Fl. Sathon Thani Tower2 92/23 North Sathorn Rd. Khwaeng Silom Bangrak

TEL

FAX

+66(0)2636-8653

URL

http://www.thaikobe.com

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ THAI-KOBE WELDING CO. LTD. ได้

PAGE TOP